اعلان دعوت به داوطلبی

baqir_admin
ل

Publish Date

Closing Date

عنوان پروژه: شبکه سازی پوهنحی زراعت و لیلیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان

شماره دعوت به داوطلبی:  MOHE/GOND-ON/1400/NCB/G-038

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه  پروژه شبکه سازی پوهنحی زراعت و لیلیه موسسه تحصیلات عالی سنمگان اشتراک نموده و آفرهای سر بسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا ارایه نمایند.

حصول شرطنامه را از ویب سایت های  www.npa.gov.af - www.ageops.net  و ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی بدست آورده و تسلیمی آفرها از تاریخ نشراعلان الی ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ ساعت (۱۰) قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها می باشد صورت می گیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

جلسه آفر گشایی به روز {پنجشبنه} تاریخ {28 حوت 1399} ساعت (10:00) قبل از ظهر}در{صالون آفرگشایی ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل افغانستان} تدویر می گردد.

تضمین آفر به شکل بانک گرنتی مبلغ (70.000) هفتاد هزار افغانی ارایه گردد.

تضمین بانکی باید مدت (28) روز بیشتر ازمدت اعتبار آفر باشند. یعنی مدت (118) روز ازتاریخ بازگشایی آفرها قابل اعتبار می باشد.

تضمین بانکی با استفاده از فورم تضمین بانکی مطابق قسمت هشتم شرطنامه که فورم های تضمینات شامل آن می باشد ارایه گردد. شماره داوطلبی، تاریخ و مقدار تضمین آفر پروژه مربوطه و تمام متون آن دقیق وبدون قلم خرودگی باشد.

تضمین آفرباید تحت نام شرکت که درجواز شرکت تحریر گردیده است ارایه گردد. کاپی واسکن آن قابل قبول نیست ونسخه اصلی آن تسلیم داده شود.

درصورتیکه داوطلب به شکل مشترک باشد باید تضمین آفر بنام شرکا ارایه گردد مهر و امضا شرکا ضروری می باشد.

نوت: درصورت تفاوت میان تاریخ اعلان داوطلبی،تاریخ مندرج شرطنامه قابل اعتبار می باشد جلسه قبل از داوطلبی به تاریخ 18/12/1399 ساعت (10) قبل از ظهر در صالون جلسات ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی دایر می گردد.

More tenders

Sun, Apr 11 2021 11:29 AM
Background image

اطلاعیه اعطای قرار داد پروژه Third Party Validation (TPV) of Disbursement Link Indicators (DLIs)

Contract Award Notice

Client: Ministry of Higher Education,

Project: Higher Education Development Program-HEDP-

County: Islamic Republic of Afghanistan

Contract Title: Consultancy . . .

Tue, Dec 08 2020 7:40 AM Kabul
Background image

Kabul Poly Technique University Contract Award Notice

Kabul Poly Technique University invites all eligible bidders to participate in the competitive request for quotations process project of (14,000) liters of Diesel oil and (10,000) . . .

Tue, Dec 08 2020 7:34 AM Kabul
Background image

Announcement of Invitation to Bid

Title: Project of Provision and Procurement 40 Units Printer Cartridges and Photo Copies Machines for Central Offices of Ministry for the Financial Year of 1400 Persian Calendar.  

Req . . .

Back to tenders