قرارداد ایجاد 6 مرکز انکشاف مسلکی امضا شد

baqir_admin
Thu, Feb 25 2021 8:33 AM
ل

قرارداد ایجاد 6 مرکز انکشاف مسلکی (PDC)در چهار پوهنتون ولایتی کشور امروز میان معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی و شرکت برنده قرار داد امضا شد.

 نور احمد درویش معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی حین امضای قرارداد یاد شده گفت که هدف اساسی از ایجاد مراکز انکشاف مسلکی در نهاد های تحصیلی کشور، ارتقای مهارت های رهبری و مدیریت اکادمیک  نهاد های تحصیلی کشور می باشد .

 وی ضمن تاکید بر تطبیق تمامی مواد قرارداد، از شرکت تطبیق کننده این پروژه خواست تا در کنار تکمیل پروژه در زمان تعیین شده آن بر کیفیت آن توجه جدی نمایند.

 همچنان مسوول شرکت برنده شده نیز تعهد نمود که پروژه یاد شده را مطابق شرایط قرار داد و با درنظرداشت معیار های تعیین شده تکمیل خواهد نمود.

 به گفته عبدالله صوفی زاده رییس تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی قیمت مجموعی پروژه یاد شده بیشتر از 17 میلیون و 825 هزار افغانی می باشد که از بودجه وزارت تحصیلات عالی پرداخت می شود.

 قابل ذکر است که تا اکنون به استثنای مراکز یاد شده 26 مرکز در نهاد های تحصیلی کشور ایجاد شده است که با تکمیل 6 مرکز جدید، شمار آن به 32 مرکز افزایش خواهد یافت.

Latest news

Sat, Jan 18 2020 7:36 AM
Background image

Inauguration of ICT center and The Online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences (Abu Ali Ibn Sina)

Acting minister of the Ministry of Higher Education inaugurated the ICT center and the online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences'(Abu Ali Ibn Sina).

Actin. . .

Mon, Jan 13 2020 5:35 AM
Background image

Higher Education Ministry’s Commission for students’ Credit Transfer Notification (1398)

  1. According to the Credit Transfer bill, the specified Credit Transfer period is only Jadi and Dalwa months.
  2. For Credit Transfer, the applicants don’t need any application letter; they. . .

BACK TO NEWS