جلسۀ بررسی مسودۀ سومین پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی دایر شد

baqir_admin
Wed, Feb 24 2021 11:56 AM
ل

جلسۀ بررسی مسودۀ سومین پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی تحت رهبری نور احمد درویش معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی دایر شد.

در این جلسه محتوا و شاخص های پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی، کارشناسی و شاخص های شامل آن اولویت بندی و مورد بررسی قرار گرفت.

نور احمد درویش معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی، مسودۀ سومین پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی را با اهمیت خواند و گفت که شاخص های مهم این پلان کیفیت افزایی، رشد اقتصادی، حکومت‌داری خوب، نو آوری و کارگیری از تکنالوژی معلوماتی در نظام تحصیلی و اداری می باشد. او اما تأکید ورزید که کیفیت افزایی در نظام آموزشی، انکشاف و رشد اقتصادی بر پایه نیازسنجی های بازار کار از اولویت های پلان استراتیژیک سومِ وزارت تحصیلات عالی خواهد بود.

این پلان پس از بررسی و کارشناسی جهت تدقیق و توجه بیشتر به شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی پیشکش خواهد شد. سومین پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی بر رغم پلان های قبلی برای مدت ده سال می باشد.

Latest news

Sat, Jan 18 2020 7:36 AM
Background image

Inauguration of ICT center and The Online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences (Abu Ali Ibn Sina)

Acting minister of the Ministry of Higher Education inaugurated the ICT center and the online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences'(Abu Ali Ibn Sina).

Actin. . .

Mon, Jan 13 2020 5:35 AM
Background image

Higher Education Ministry’s Commission for students’ Credit Transfer Notification (1398)

  1. According to the Credit Transfer bill, the specified Credit Transfer period is only Jadi and Dalwa months.
  2. For Credit Transfer, the applicants don’t need any application letter; they. . .

BACK TO NEWS