اداره بریتش کنسل همکاری های خویش را با وزارت تحصیلات عالی ادامه می دهد

baqir_admin
Wed, Feb 24 2021 10:50 AM
ل

این مطلب را آقای جیم بووت رییس اداره بریتش کنسل در نشستی با پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی بیان نمود.

در این نشست طرفین با درنظرداشت فعالیت های گذشته این اداره، در مورد برنامه های آینده و توسعه آن بحث های جانبه نمودند.

آقای جیم بووت وزارت تحصیلات عالی را همکار خوب خویش عنوان نموده، بر دوام همکاری های این اداره با وزارت تحصیلات عالی اطمینان داد.

همچنان در نشست یاد شده که رییس انکشاف برنامه های علمی و شماری از مشاورین بخش امور علمی نیز شرکت نموده بودند، از رهنمود مرور برنامه های علمی که به همکاری اداره بریتش کنسل تهیه و چاپ گردیده است، منحیث یک دستاورد خوب کار مشترک یاد شده و از آن استقبال صورت گرفت.

عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی در جریان صحبت های خویش کمک های اداره بریتش کنسل را با این وزارت موثر خوانده، از همکاری این اداره سپاسگزاری نمود.

Latest news

Sat, Jan 18 2020 7:36 AM
Background image

Inauguration of ICT center and The Online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences (Abu Ali Ibn Sina)

Acting minister of the Ministry of Higher Education inaugurated the ICT center and the online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences'(Abu Ali Ibn Sina).

Actin. . .

Mon, Jan 13 2020 5:35 AM
Background image

Higher Education Ministry’s Commission for students’ Credit Transfer Notification (1398)

  1. According to the Credit Transfer bill, the specified Credit Transfer period is only Jadi and Dalwa months.
  2. For Credit Transfer, the applicants don’t need any application letter; they. . .

BACK TO NEWS