ورکشاپ معرفی طرزالعمل ها و رهنمود آثار علمی تحقیقی، تالیف و ترجمه دایر گردید

baqir_admin
Sat, Jan 02 2021 10:30 AM
h

ورکشاپ معرفی طرزالعمل ها و رهنمود آثار علمی تحقیقی، تالیف و ترجمه در پوهنتون بلخ دایر شد.

این ورکشاپ به تأسی از برنامه های  ریاست تحقیق، تالیف و ترجمه و تقرر و ترفیعات اعضای کادر علمی شامل روند ترفیع علمی استادان، برای آمرین دیپارتمنت ها و مسئولان کمیته های فرعی تحقیق و اساتید پوهنحی های شانزده گانه پوهنتون بلخ،  برگزار گردید.

Latest news

Sat, Jan 18 2020 7:36 AM
Background image

Inauguration of ICT center and The Online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences (Abu Ali Ibn Sina)

Acting minister of the Ministry of Higher Education inaugurated the ICT center and the online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences'(Abu Ali Ibn Sina).

Actin. . .

Mon, Jan 13 2020 5:35 AM
Background image

Higher Education Ministry’s Commission for students’ Credit Transfer Notification (1398)

  1. According to the Credit Transfer bill, the specified Credit Transfer period is only Jadi and Dalwa months.
  2. For Credit Transfer, the applicants don’t need any application letter; they. . .

BACK TO NEWS