معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی پوهنتون کاتب را مورد بررسی قرار داد

Azizorayakhel.admin
Wed, Aug 12 2020 4:30 AM
ش

معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی پوهنتون کاتب را مورد بررسی قرار داد و از چگونگی تطبیق طرح آموزش حضوری در این نهاد تحصیلی نظارت بعمل آورد.

پوهندوی سید فرهاد شهید زاده در حالیکه روئسای امور محصلان خصوصی و دولتی نیز حضور داشتند، از جریان تدریس در صنوف درسی رشته های حقوق، اقتصاد و طب پوهنتون یاد شده دیدن نموده در رابطه به چگونگی تطبیق طرح وزارت تحصیلات عالی در رابطه به آغاز دروس حضوری و رعایت تدابیر صحی با محصلان، استادان و مسوولان این پوهنتون صحبت نمود.

به گفته پوهندوی شهید زاده آنعده از نهاد های تحصیلی کشور که در دوران قرنطین با استفاده از سیستم HELMS وزارت تحصیلات عالی و یا سیستم های معیاری نهاد های شان توانسته اند دورس آنلاین را ارایه نمایند، مکلف به ارایه 8 هفته و آنعده از محصلانیکه به دلایل مختلف نتوانسته اند از این سیستم استفاده موثرنمایند 10 هفته و در نهاد های که این سیستم تطبیق نشده است، مکلف به تطبیق 16 هفته درس های حضوری می باشند.

پوهندوی شهیدزاده با استماع مشکلات محصلان و ارائه هدایت لازم به رهبری این پوهنتون، بر تطبیق طرح آموزش حضوری که از سوی کابینه کشور مورد تایید قرار گرفته است تاکید ورزیده اظهار داشت که تمام پوهنتون های دولتی و خصوصی کشور ملکف به رعایت مواد این طرح می باشند.

وی گفت که پوهنتون ها باید محصلان شان را در روشنایی طرح وزارت تحصیلات عالی و برنامه تدریسی شان که مطابق طرح وزارت تحصیلات عالی عیار شده باشد؛ قرار داده و در روشنایی آن عرضه خدمات تحصیلی نمایند.

معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی پوهنتون کاتب را یکی از پوهنتون ها خصوصی موفق در کشور خوانده، از اجراات آن نهاد در جهت رعایت تطبیق سفارشات وزارت صحت عامه قدردانی نمود. وی همچنان از رئیس پوهنتون کاتب خواست تا طی دو روز طرح کتبی این پوهنتون را در رابطه به چگونگی تطبیق برنامه های تدریس حضوری و رفع مشکلات ایجاد شده به محصلان این نهاد تحصیلی، به وزارت تحصیلات عالی ارائه نمایند.

ش

در جریان این دیدار علی احمد یوسفی رئیس پوهنتون کاتب با معرفی سیستم HELMS پوهنتون متذکره، یک سلسله پیشنهادات و خواست های شانرا به معین امور محصلان مطرح نموده خواهان همکاری وزارت در جهت حل آن شد.

Latest news

Sat, Jan 18 2020 7:36 AM
Background image

Inauguration of ICT center and The Online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences (Abu Ali Ibn Sina)

Acting minister of the Ministry of Higher Education inaugurated the ICT center and the online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences'(Abu Ali Ibn Sina).

Actin. . .

Mon, Jan 13 2020 5:35 AM
Background image

Higher Education Ministry’s Commission for students’ Credit Transfer Notification (1398)

  1. According to the Credit Transfer bill, the specified Credit Transfer period is only Jadi and Dalwa months.
  2. For Credit Transfer, the applicants don’t need any application letter; they. . .

BACK TO NEWS