اعلان بست کادری علمی پوهنتون ننگرهار !

eshaq_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ - ۱۰:۵۴
rgtfgdf

Closing Date

پوهنتون ننگرهار برای بار مجدد درسال ۱۴۴۴ هـ ق به سویه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرعلمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی زراعت:
دیپارتمنت حفاظه نباتات (۱) بست.

متقاضيان از تاریخ  ۲۲/۸/۱۴۴۴ الی  ۶/۹/۱۴۴۴هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.