اطلاعیه بست های مربوط به پوهنحٔی های شرعیات پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی (پکتیا، لغمان، پکتیکا، لوگر، میدان وردک و نورستان)

nasir_admin
چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۹ - ۱۰:۱
wwrtwtowire

Closing Date

پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی ( پکتیا، پکتیکا، لوگر، وردگ، لغمان و نورستان) بست های کادری پوهنحٔی شرعیات خویش به اعلان می سپارد و به داوطلبان واجد شرایط ذیل نیاز دارند. 

پوهنتون پکتیا (۱۰) بست کادری (امتحان کادری در پوهنتون پکتیا)
پوهنتون لغمان (۱۰) بست کادری (امتحان کادری در پوهنتون ننګرهار)
مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکا (۱۰) بست کادری و مؤسسه تحصیلات عالی لوگر (۱۰) بست کادری (امتحان کادری در پوهنتون پکتیا)
مؤسسه تحصیلات عالی وردگ (۱۰) بست کادری   (امتحان کادری در پوهنتون پکتيا)
 مؤسسه تحصیلات عالی نورستان (۱۰) بست کادری (امتحان کادری در پوهنتون ننگرهار)

شرایط بست های کادری:
- در امتحان به داوطلبانی اولویت داده می شود که دارای اسناد تحصیلی ماستری و دکتورا باشند. 
- در امتحان به داوطلبانی اولویت داده می شود که در کنار تخصص/ دوره (عالمیه)، دارای اسناد لیسانس نیز باشند.
- آنعده از فارغان پوهنځی های شرعیات می توانند ثبت نام نمایند که، دارای اسناد ماستری و یا هم در کنار سند لیسانس آموزش های دینی به سطح دوره (عالیه) را نیز داشته باشند.
- آنعده از داوطلبان واجد شرایط که سن شان از (55) سال بیشتر نباشد، می توانند به بست های فوق ثبت نام نمایند.
متقاضيان  واجد شرایط  می توانند از تاریخ ۶ / ۵/ ۱۴۴۴ هـ ق الی ۲۷ / ۵ / ۱۴۴۴ هـ ق درخواستی شموليت در کادر علمی خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپی همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپی تذکره تابعيت به پوهنتون های مربوطه تسليم نمايند.

منابع امتحان تحریری:
 ۱ـتفسیر احکام القرآن للجساس ـ ترمزی شریف(کتاب الصلاة)  ۳ـ شرح عقاید (حصه اول طرف اول)  ۴ـ حسامی کتاب الله  ۵ـ هدایه (کتاب البیوع)  ۶ـ السیرة النبویة دروس وعبر .
منابع امتحان تقریری:
۱ـ تجوید (تلاوت)  ۲ـ مشکوات شریف (کتاب العلم)  ۳ـشرح وقایه (کتاب الصلات)  .