اعلان کادری علمی پوهنتون ننگرهار!

eshaq_admin
پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ - ۸:۱
rtgdg

Closing Date

پوهنتون ننگرهار برای بار اول در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.
 پوهنځی: طب  
ديپارتمنت هستولوژی ( استاد هستولوژی) (۱) بست.

  متقاضيان از تاریخ  ۱/۳/۱۴۴۴هـ ق الی  ۳۰/۳/۱۴۴۴هـ ق درخواستی شموليت در کادر علمی خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپی همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپی تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.