اعلان کادری علمی مؤسسه تحصیلات عالی لوگر!

eshaq_admin
پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ - ۵:۲۶
fgd

Closing Date

مؤسسه تحصیلات عالی لوگر برای بار مجدد در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر های علمی جديد ضرورت دارد.
 پوهنځی: زراعت  
   ديپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی (۱) بست.
پوهنځی: تعلیم وتربیه   
   ديپارتمنت ریاضی (۱) بست.
   ديپارتمنت فزیک (۱) بست.
   ديپارتمنت کیمیا (۱) بست.

  متقاضيان از تاریخ  ۱/۳/۱۴۴۴هـ ق الی  ۱۰/۳/۱۴۴۴هـ ق درخواستی شموليت در کادر علمی خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپی همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپی تذکره تابعيت به مؤسسه مربوطه تسليم نمايند.