اعلان بست های کادر علمی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی اساس !

nasir_admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۸ - ۷:۳۶
sddddddddddssdssss

Closing Date

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی اساس برای بار اول در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور و ماستر به کادر های علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنځی ستوماتولوژی:  
  ديپارتمنت عمومی (۸) بست. 
 پوهنځی تکنالوژی طبی:  
  ديپارتمنت عمومی (۸) بست.

متقاضيان از تاریخ ۲۰ / ۲ / ۱۴۴۴ هـ ق الی ۱۰ / ۳ / ۱۴۴۴ هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به مؤسسه تحصیلات عالی مربوطه تسليم نمايند.