اعلان بست های کادر علمی پوهنتون ننګرهار !

eshaq_admin
یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ - ۸:۲۹
sfdsf

Closing Date

پوهنتون ننګرهار برای بار دوم در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر های علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنځی انجنیري: 
  ديپارتمنت مهندسی ( ۲ ) بست.

متقاضيان از تاریخ ۲۰ / ۲ / ۱۴۴۴ هـ ق الی ۳۰ / ۲ / ۱۴۴۴ هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.