اعلان بست کادر علمی تعلیم و تربیه کابل!

nasir_admin
یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۶ - ۱۱:۲۱
dsvsdvxzvdsxcv

Closing Date

پوهنتون تعلیم و تربیه برای بار اول در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر های علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنځی کمپيوتر ساینس:
ديپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (۱) بست ـ برای ذکور.
متقاضيان از تاریخ ۹ / ۱ / ۱۴۴۴ هـ ق الی ۲۰ / ۱ / ۱۴۴۴ هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.