اعلان بست های کادر علمی پوهنتون خاتم النبين !

nasir_admin
شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۵ - ۱۰:۶
safasfxc

Closing Date

پوهنتون خاتم النبين برای بار اول در سال ۱۴۴۳ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر های علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنځی طب معالجوی:  
ديپارتمنت عمومی (۵) بست.
 پوهنځی قابلگی:
ديپارتمنت عمومی     (۲) بست.
پوهنځی تکنالوژی طبی:
ديپارتمنت عمومی (۱) بست.
پوهنځی انجنیری:
ديپارتمنت برق (۱) بست.
پوهنځی کمپیوترساینس:
ديپارتمنت مهندسی (۱) بست.
ديپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (۱) بست.
متقاضيان از تاریخ ۸ / ۱ / ۱۴۴۴ هـ ق الی ۸ / ۲ / ۱۴۴۴ هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.