اعلان بست های کادر علمی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل !

Akmal_admin
چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۱ - ۱۱:۱۵
s

Publish Date

Closing Date

Location کابل
Form
8 + 3 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل برای بار چهارم در سال ۱۴۴۳ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی:
دیپارتمنت مدیریت آموزشی (۱) بست ـ برای طبقه اناث. 
پوهنځی علوم اجتماعی:
دیپارتمنت جغرافیه (۱) بست ـ برای طبقه اناث.
متقاضيان از تاریخ ۲۳ / ۱۱ / ۱۴۴۳ هـ ق الی ۴ / ۱۲ / ۱۴۴۳ هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.