بست های کادر علمی موسسه تحصیلات عالی لوگر

Akmal_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹ - ۵:۶
بست های کادر علمی موسسه تحصیلات عالی لوگر

Publish Date

Closing Date

Location

لوگر

موسسه تحصیلات عالی لوگر درسال ۱۴۰۰ بـرای بار سوم در رشته هــای ذيل به سويه لیسانس، ماستر و داکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی   جیولوجی معادن

دیپارتمنت استخراج معادن                                           دو بست

  متقاضيان ازتاريخ ۱۹جوزا۱۴۰۰ الی ۲۸جوزا۱۴۰۰ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies