اعلان دعوت به داوطلبی

nasir_admin
dssdcv

Publish Date

Closing Date

عنوان: پروژه اعمار (۳۰) باب تشناب دربلاک دوم اداری پوهنتون تعلیم وتربیه کابل

تاریخ ۱۲/۱/۱۴۴۴  

شماره دعوت به داوطلبی:  KEU/W-01/NCB-1401

پوهنتون تعلیم وتربیه کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار(۳۰) باب تشناب دربلاک دوم (اداری) پوهنتون تعلیم وتربیه کابل اشتراک و یک نقل شرطنامه درحافظه یا فلش دسک به طور سافت ازآمریت تهیه و تدارکات، پوهنتون تعلیم و تربیه کابل بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) روز تا ساعت (۱۰)  قبل ازظهر به آمریت تهیه وتدارکات پوهنتون تعلیم وتربیه کابل واقع افشارچهاراهی شمع،ناحیه (۵) کابل – افغانستان ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ ۲۹،۴۹۴ بیست ونوهزارو چهارصدو نود چهار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی ساعت (۱۰) قبل ازظهر درآمریت تهیه وتدارکات ۤپوهنتون تعلیم وتربیه کابل تدویر می گردد.

قابل ذکراست که درصورت هرگونه تناقض میان نسخه الکترونیکی و فزیکی شرطنامه، نسخه صادره مهرشده اداره مدار اعتبارمی باشد.

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۱/۷/۱۱ - ۱۱:۱۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد!

بدینوسیله به تأسی ازفقره (۲)ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت تحصیلات عالی درنظر دارد تا قرارداد پروژه ساخت و ترمیم گراچ های سابقه وجدید در ساحه . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۷/۳ - ۹:۲۰
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (۷۳) قلم اجناس مختلف النوع از قبیل قرطاسیه باب، رنگ های پرنتر و ماشین های فوتوکاپی، مواد . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ - ۷:۳۵
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

اعلان دعوت به داوطلبی
عنوان: پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل (دیزل و پطرول) برای ربع سوم و چهارم و سایط نقلیه و مرکز گرمی شعبات مرکز وزارت تحصیلات عالی  بابت سال مالی ۱۴۰۱
شماره دعوت به . . .

Back to tenders