اعلان دعوت به داوطلبی

baqir_admin
ل

Publish Date

Closing Date

عنوان پروژه: شبکه سازی پوهنحی زراعت و لیلیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان

شماره دعوت به داوطلبی:  MOHE/GOND-ON/1400/NCB/G-038

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه  پروژه شبکه سازی پوهنحی زراعت و لیلیه موسسه تحصیلات عالی سنمگان اشتراک نموده و آفرهای سر بسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا ارایه نمایند.

حصول شرطنامه را از ویب سایت های  www.npa.gov.af - www.ageops.net  و ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی بدست آورده و تسلیمی آفرها از تاریخ نشراعلان الی ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ ساعت (۱۰) قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها می باشد صورت می گیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

جلسه آفر گشایی به روز {پنجشبنه} تاریخ {28 حوت 1399} ساعت (10:00) قبل از ظهر}در{صالون آفرگشایی ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل افغانستان} تدویر می گردد.

تضمین آفر به شکل بانک گرنتی مبلغ (70.000) هفتاد هزار افغانی ارایه گردد.

تضمین بانکی باید مدت (28) روز بیشتر ازمدت اعتبار آفر باشند. یعنی مدت (118) روز ازتاریخ بازگشایی آفرها قابل اعتبار می باشد.

تضمین بانکی با استفاده از فورم تضمین بانکی مطابق قسمت هشتم شرطنامه که فورم های تضمینات شامل آن می باشد ارایه گردد. شماره داوطلبی، تاریخ و مقدار تضمین آفر پروژه مربوطه و تمام متون آن دقیق وبدون قلم خرودگی باشد.

تضمین آفرباید تحت نام شرکت که درجواز شرکت تحریر گردیده است ارایه گردد. کاپی واسکن آن قابل قبول نیست ونسخه اصلی آن تسلیم داده شود.

درصورتیکه داوطلب به شکل مشترک باشد باید تضمین آفر بنام شرکا ارایه گردد مهر و امضا شرکا ضروری می باشد.

نوت: درصورت تفاوت میان تاریخ اعلان داوطلبی،تاریخ مندرج شرطنامه قابل اعتبار می باشد جلسه قبل از داوطلبی به تاریخ 18/12/1399 ساعت (10) قبل از ظهر در صالون جلسات ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی دایر می گردد.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۴:۲۶
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون کابل

فورم شماره: P_ 01

پروژه تهیه و تدارک دولات لات اول به مقدار80000  هشتاد هزار لیتر تیل دیزل اعلی به مشخصات L-02-62 وتیل پطرول به مقدار ۱۵۰۰۰ پانزده هزار لیتر به مشخصات A-92  و لات دوم . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۴:۱۵
Background image

پروژه سیستم سولرفتو و لتاییک نهاد های تحصیلی( نورستان، زابل، کندهار، فراه، پکتیکا، دایکندی، بلخ و هلمند) شامل(8)لات؛ لات های (چهارم، پنجم و هشتم)

شماره داو طلبی: (L4,L5,8) MOHE/WB-OFF/1400/NCB/G-010/Re-Bid          

وزارت تحصیلات عالی  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه پروژه سیستم سولرفتو و لتاییک نهاد های . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۴:۱۳
Background image

پروژه ایجاد کمپیوتر لب برای پوهنتون بدخشان و موسسه تحصیلات عالی غور شامل دو لات

شماره داو طلبی: MOHE/GOVD-ON/1400/NCB/G-047(L1,L2)            

وزارت تحصیلات عالی  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه پروژه ایجاد کمپیوتر لب برای پوهنتون بدخشان و . . .

Back to tenders