اعلان تدارکات پوهنتون کابل

baqir_admin
ل

Publish Date

Closing Date

فورم شماره P_ 01

پروژه تهیه و تدارک دولات (۸۹)قلم قرطاسیه باب ،رنگ باب پرنتر ،رنگ باب ماشین های فوتو کاپی و به تعداد(۴۷)مواد تنطیفاتی ضرورت مدیریت عمومی محاسبه اجناس آمریت تهیه و تدارکات ریاست پوهنتون کابل بابت سال مالی ۱۴۰۰وزارت تحصیلات عالی از تمـــام واجدین شــــرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطـلبی تهــیه و تدارک پروژه لات اول (۸۹)  قلم قرطاسیه باب، رنگ باب پرنتر، رنگ باب ماشین های فوتو کاپی و لات دوم به تعداد (۴۷) قـلم مواد تنظیفاتی ضرورت سال مالی ۱۴۰۰ پوهنتون کابل دارای نمبر تشخیصیه ذیل:

MOHE/KU-1400/G-06/NCB/1L…2L اشتراک نموده، نقل چاپ شده شرطنامه و آفر مـربوطه را درحافظهء فلش دسک خویش از مدیریت قرار داد های آمریت تهیه و تدارکات ریاست پوهنتون کابل بـدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسـته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 ده بجه قبل از ظهر طبق تاریخ مندرج شرطنامه به مدیریت قرارداد های آمریت تهیه و تدارکات واقع جمال مینه کارته سخی مقابل شفاخانه علی آباد ناحیه سوم شهر کابل ارایه نمایند. آفر های نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفـر بصــورت گرانتی بانک قابل قبول است. مقدار تضمین آفر لات اول قرطاسیه باب بصـورت گرانتی بانک یکی از بانک های معتبر مبلغ ( 488340) چهار صدو هشتادو هشت هزار و سه صدو چهل افغانی، تضمین آفر لات دوم یکــی از بانک های معتبر مبلغ (  247614 ) دوصدو چهل وهفت هزارو ششصدو چهارده افغانی ارایه نماید .جلسه آفرگشایی بعد از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی ساعت 10:00ده بجه قبل ظهر در دفتر آمریت تهیه و تدارکات ریاست پوهنتون کابل واقع پارکینگ وسایط سابقه دهلیز پوسته خــانه دست راست اطاق نمبر (4) تــدویر می گردد.

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۵:۳۸
Background image

پروژه خریداری فایروال برای شبکه مرکز وزارت

شماره داو طلبیMOHE/1400/G-02433 :           

وزارت تحصیلات عالی  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه پروژه خریداری فایروال برای شبکه مرکز وزارت  که شماره داو طلبی . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۰ - ۸:۳۲
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد شبکه سازی و وصل تعمیر های موسسه تحصیلات عالی فراه از . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۰ - ۸:۳۱
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد شبکه سازی انترنت پوهنځی انجنیری پوهنتون بدخشان را با . . .

Back to tenders