اعلان بست های خالی کادری پوهنتون علوم طبی کابل

Akmal_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - ۹:۵۸
بست

Publish Date

Closing Date

Location

کابل


پوهنتون علوم طبی کابل «ابوعلی ابن‌سینا»طبق هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی بست های کادری خویش را از تاریخ 23/11/1400 الی 5/12/1400 به اعلان می‌سپارد.
تمام اشخاص واجد شرایط میتوانند تا در خواستی های خویش را جهت کاندید شدن در بست های ذکر شده به ریاست پوهنتون علوم طبی کابل «ابوعلی ابن‌سینا» ارایه نمایند.

ھ

Related VacanciesShow all

Back to vacancies