اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی

baqir_admin
ل

به اطلاع آنعده از فارغ التحصیلان رشته زبان و ادبیات ازبیکی که قبلا اسناد ایشان از طریق پوهنتون علی شیر نوایی کشور ازبیکستان طی مراحل شده و یکتعداد آنها جهت تاییدی اسناد خویش به وزارت تحصیلات عالی افغانستان قبلاً مراجعه نموده اند، رسانیده می شود که هرچه عاجل اصل دیپلوم و ترانسکرپت های سابقه خویش را که مشکلات تخنیکی داشتند، به ریاست ارزیابی اسناد خارج مرزی ارایه و در عوض دیپلوم و ترانسکرپت جدید ایشان را که به وزارت تحصیلات عالی مواصلت نموده است، جهت طی مراحل وزارت خارجه، از این ریاست تسلیم شوند.

قابل  ذکر است که جهت طی مراحل اسناد شان، تکمیل فورم ارزیابی اسناد و تحویلی حق الخدمت ارزیابی، آوردن اصل پاسپورت معه ویزه دوران تحصیلی، کاپی تذکره، اصل شهادت نامه صنف دوازده و چهاردهم مهم بوده تا اسناد ایشان ، از طریق این ریاست و کمیسیون ارزیابی مطابق مقرره ارزیابی اسناد تحصیلی بیرون مرزی هرچه زودتر، ارزیابی و تایید شود.

جهت معلومات مزید به شماره های ذیل نیز میتوانند به تماس شوند:

0202500048

0202503829

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۴ - ۷:۴۳
Background image

اطلاعیه تبدیلی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی

تبدیلی محصلان از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی مطابق به مقرره آموزشی دوره لیسانس و فیصله مورخ ۸/۹/۱۳۹۹ شورای معینیت محترم امور محصلان تحت شرایط ذیل صورت گرفت . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۳۰ - ۸:۵۰
Background image

اطلاعیه تبدیلی پوهنتون های دولتی وزارت تحصیلات عالی

مطابق به مقرره آموزش دوره لیسانس و فیصله مورخ 18/9/1399 شورای معینیت امور محصلان تبدیلی های محصلان تحت شرایط ذیل صورت می گیرد:  

1- تبدیلی طبقه اناث به اساس موافقه هر دو نهاد تحصیلی و . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۸:۲۹
Background image

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی

به اطلاع آنعده از فارغ التحصیلان رشته زبان و ادبیات ازبیکی که قبلا اسناد ایشان از طریق پوهنتون علی شیر نوایی کشور ازبیکستان طی مراحل شده و یکتعداد آنها جهت تاییدی اسناد خویش به وزارت . . .

بازگشت به اطلاعیه ها