اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پوهنتون پولی تخنیک کابل

eshaq_admin
gdgd

بدینوسیله به تاسی ازفقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل درنظر دارد قرارداد پروژه (حفریک حلقه چاه عمیق و وصل آن به شبکه آبرسانی این پوهنتون واقع میرویس میدان، برای سال ۱۴۴۴ تحت شماره داوطلبی MOHE/KPU/W/104/NCB به شرکت حفر چاه عمیق لطیفی  دارنده جواز نمبرD-3594-4 آدرس: واقع آپارتمان (۱) سرک بانک خون ناحیه (۵) هرات به قیمت مجموعی (۲۹۲۶۹۴۴) دوملیون نه صدو بیست وشش هزارونه صدوچهل چهارافغانی ازبودجه عادی  اعطاء نماید.
   اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند،می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت هفت روز تقویمی طورکتبی توام با دلایل آن به ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل واقع کارته مامورین، ناحیه پنجم کابل – افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
  این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی.قرارداد منعقد نخواهد شد.

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ - ۷:۳۸
Background image

اطلاعیه اعلان نتایج امتحان مراحل عالیه و عالمیه ریاست عمومی جامعات و تخصصات دینی وزارت تحصیلات عالی!

اطلاعیه اعلان نتایج امتحان مراحل عالیه و عالمیه ریاست عمومی جامعات و تخصصات دینی وزارت تحصیلات عالی!
قرار است امروز یکشنبه مورخ ۳۰ ثور 1403 وزارت تحصیلات عالی نتایج امتحان سالانه مراحل . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۶ - ۱۰:۱۵
Background image

پیام تسلیت و همدردی وزارت تحصیلات عالی!

پیام تسلیت و همدردی وزارت تحصیلات عالی!

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۶ - ۱۰:۱۱
Background image

اطلاعيه برنامه های ماستری پوهنتون ننګرهار!

اطلاعيه برنامه های ماستری پوهنتون ننګرهار!

بازگشت به اطلاعیه ها