اطلاعیه بست های خالی کادری نهاد های تحصیلات عالی شیخ زاید – خوست، تخار، جوزجان، بادغیس، هلمند، فراه و سرپل

Akmal_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ - ۱۳:۵۶
بست ھای خالی

Publish Date

Closing Date

Location

ولایت ھای مختلف


اطلاعیه  بست های خالی کادری نهاد های تحصیلات عالی شیخ زاید – خوست، تخار، جوزجان، بادغیس، هلمند، فراه و سرپل!
وزارت تحصیلات عالی طبق هدایت مقام محترم این وزارت، بست های کادری نهاد های تحصیلی فوق را از تاریخ 23/11/1400 الی 5/12/1400 به اعلان می‌سپارد.
تمام اشخاص واجد شرایط میتوانند در خواستی های شان را جهت کاندید شدن در بست های متذکره به پوهنتون مرکزی زون مربوطه شان بسپارند .

لینک لیست:

https://bit.ly/3535vcq

جوزجان:

لیست 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies