اعلان بست کادری علمی پوهنتون پکتیا !

ameen_admin
سبت, فبراير 24 2024 10:49 صباحا
fdgfgfdgd

Closing Date


پوهنتون پکتیا برای بار دوم در سال ۱۴۰۲هـ.ش در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمی ضرورت دارد.

پوهنځی انجنیری ؛
•    ديپارتمنت  سیول(۱) بست.

داوطلبان می توانند به هدف  ثبت نام به بست های کادری علمی یاد شده از تاریخ ۶/۱۲/۱۴۰۲ الی ۲۰/۱۲ /۱۴۰۲هـ ش فورم های درخواستی خویش را پر کرده ترانسکریپت اصلی نمرات به زبان ملی و کاپی همین اعلان را از ویب سایت وزارت ( تایید شده ریاست نشرات وزارت تحصیلات عالی یا از سوی پوهنتون یاد شده) یکجا با کاپی تذکره خویش به پوهنتون مربوطه بسپارند.