اعلان بست های کادری علمی پوهنتون هرات !

ameen_admin
سبت, فبراير 24 2024 10:40 صباحا
kljvxckvklxcl

Closing Date


پوهنتون هرات برای بار اول در سال ۱۴۰۲هـ.ش در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمی ضرورت دارد. 

پوهنځی انجنیری؛
•    •ديپارتمنت سیول(۱) بست. 

پوهنځی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی ؛
•    •ديپارتمنت روابط عمومی (۱) بست. 

داوطلبان می توانند به هدف  ثبت نام به بست های کادری علمی یاد شده از تاریخ ۶/۱۲/۱۴۰۲ الی ۶/۱ /۱۴۰۳هـ ش فورم های درخواستی خویش را پر کرده ترانسکریپت اصلی نمرات به زبان ملی و کاپی همین اعلان را از ویب سایت وزارت ( تایید شده ریاست نشرات وزارت تحصیلات عالی یا از سوی پوهنتون یاد شده) یکجا با کاپی تذکره خویش به پوهنتون مربوطه بسپارند.