اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به ختم پروسه تبدیلی

ameen_admin
نتیسبانتسینتس

به اطلاع تمام محصلان نهاد های تحصیلات عالی امارتی رسانیده می شود که، معیاد پروسه تبدیلی که طی ماه های (جدی و دلو) سال ۱۴۰۲ هـ.ش اغاز شده بود رسما به پایان رسیده است.
بناَ از تمام محصلان عزیز تقاضا می شود تا در رابطه به این موضوع به ریاست امور محصلان دولتی مراجعه ننمایند.