اطلاعیه

nasir_admin
Gajjuzjdnnd

 

کلستر دور اول بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی پوهنځی های (جیولوجی و معادن، زمین شناسی و محیط زیست) پوهنتون های کشور.

لست اشتراک کننده گان اعضای کادر علمی پوهنتون ها دولتی، خصوصی و وزارتخانه ها در کلستر اول بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی پوهنځی های جیولوجی و معادن، زمین شناسی و محیط زیست پوهنتون های کشور.

که قرار است از تاریخ ۱۳ قوس الی ۱۷ ماه قوس سال ۱۴۰۱ درتالار کنفرانسهای وزارت تحصیلات عالی دایر گردد

لیست اشتراکننده