دلوړو زده کړو وزارت
30 سرطان 1396

د شهید استاد رباني ښوونې او روزنې پوهنتون علمي کادري بستونه

د شهید استاد رباني ښوونې او روزنې پوهنتون ۱۳۹۶ کال لپاره لاندې برخه کې علمی کادري بست اعلان ته سپاري او د یادو بست لپاره د دوکتور/ ماسټر او یا لیسانس په کچه علمي کادر ته اړتیا لري:
اختصاصي تعلیمات پوهنځی
د کڼو ښوونې او روزنې اروا پوهنه څانګه (۱) بست بیا ځلې
داوطلبان کولی شي د ۳۰/چنګاښ/۱۳۹۶څخه تر ۱۵/زمری/۱۳۹۶ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپله د علمي کادر غوښتنپاڼې ډکې، د نمرو اصل ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

28 سرطان 1396

ننګرهار پوهنتون د کادري بستونه

ننګرهار پوهنتون۱۳۹۶ کال لپاره په لاندې برخه کې علمی کادري بستونه اعلان ته سپاري او د یادو بستونو لپاره د دوکتور/ ماسټر په کچه علمي کادرونو ته اړتیا لري:
انجینری پوهنځی
سیول انجینري (پروژه ي منجمنټ اوانجینري اقتصاد څانګه (۱) بست دویم ځل
داوبو زیرمو اوچاپېریال ساتنې (چاپیریال سانتې انجینري ) (۱) بست دویم ځل
سیول انجینری (۱) بست دویم ځل
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۶/ چنګاښ /۲۸څخه تر ۱۳۹۶/ زمری/۱۳ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپله د علمي کادر غوښتن پاڼه ډکه، د نمرو اصل ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

27 سرطان 1396

پنجشیر لوړو زده کړو موسسه علمی کادری بست

پنجشیر دلوړوزده کړوموسسه ۱۳۹۶کال لپاره په لاندې برخو کې علمی کادري بستونه اعلان ته سپاري او د یادو بستونو لپاره د دوکتور/ ماسټر او یا لیسانس په کچه علمي کادرونو ته اړتیا لري:

ښوونې او روزنې پوهنځی
پشتو څانګه (۱) بستونه
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۶/ چنګاښ /۲۷ څخه تر ۱۳۹۶/ زمری/10 پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپله د علمي کادر غوښتن پاڼه ډکه، د نمرو اصل ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

27 سرطان 1396

هرات پوهنتون علمي کادري بستونه

هرات پوهنتون ۱۳۹۶ کال لپاره په لاندې برخو کې علمی کادري بستونه اعلان ته سپاري او د یادو بستونو لپاره د دوکتور/ ماسټر او یا لیسانس په کچه علمي کادرونو ته اړتیا لري:

ساینس پوهنځی
فزیک څانګه (۱) بست لمړی ځل
ښوونې او روزنې پوهنځی
تاریخ څانګه (۱) بست لمړی ځل
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۶/ چنګاښ/۲۷څخه تر ۱۳۹۶/زمری/۲۷ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپله د علمي کادر غوښتن پاڼه ډکه، د نمرو اصل ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

27 سرطان 1396

بغلان پوهنتون علمي کادري بست

بغلان پوهنتون ۱۳۹۶ کال لپاره په لاندې برخه کې علمی کادري بست اعلان ته سپاري او د یادو بست لپاره د دوکتور/ ماسټر او یا لیسانس په کچه علمي کادرونو ته اړتیا لري:

ادبیاتو او ټولنیزو علومو پوهنځی
پښتو ژبې څانګه (۱) بست لمړی ځل
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۶/ چنګاښ/۲۷څخه تر ۱۳۹۶/زمری/۲۷ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپلې د علمي کادر غوښتن پاڼې ډکې، د نمرو اصل ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.