دلوړو زده کړو وزارت
28 سنبله 1396

هرات پوهنتون علمي کادري بستونه

هرات پوهنتون ۱۳۹۶ کال لپاره په لاندې برخه کې علمی کادري بست اعلان ته سپاري او د یاد بست لپاره د دوکتور/ ماسټر او یا لیسانس په کچه علمي کادرونو ته اړتیا لري:

ښوونې او روزنې پوهنځی
بدنې روزنې څانګه (۱) بست دویم ځل
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۶/ وږې ۲۸ څخه تر ۱۳۹۶/تلې۱۲ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپلې د علمي کادر غوښتن پاڼې ډکې، د نمرو اصل ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري

28 سنبله 1396

بادغیس د لوړو زده کړو موسسې علمي کادري بستونه

بادغیس د لوړو زده کړو موسسه د ۱۳۹۶ کال لپاره په لاندې برخه کې علمی کادري بست اعلان ته سپاري او د یاد بست لپاره د دوکتور/ ماسټر او یا لیسانس په کچه علمي کادرونو ته اړتیا لري:

پوهنځی انجینري
څانګه ارکیتکچر (۱) بست لومړی ځل
پوهنځی کرنه
څانګه بڼوالي (۱) بست لومړی ځل
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۶/ وږي/۲۸ څخه تر ۱۳۹۶/تلې/۲۸پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپلې د علمي کادر غوښتن پاڼې ډکې، د نمرو اصل ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

28 سنبله 1396

بامیان پوهنتون علمي کادري بست

بامیانو پوهنتون ۱۳۹۶ کال لپاره په لاندې برخه کې علمی کادري بست اعلان ته سپاري او د یاد بست لپاره د دوکتور/ ماسټر یا لیسانس په کچه علمي کادر ته اړتیا لري

اقتصاد پوهنځی
ملي اقتصاد څانګه (1) بست بیا ځلې
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۶/وږي/۲۸څخه تر ۱۳۹۶/ تلې/ ۱۲ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپلې د علمي کادر غوښتن پاڼې ډکې، د نمرو اصل ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري

26 سنبله 1396

پروان پوهنتون علمي کادري بستونه

د پروان پوهنتون۱۳۹۶ کال لپاره په لاندې برخه کې علمې کادري بست اعلان ته سپاري او د یاد بست لپاره د دوکتور او یا ماسټر په کچه علمي کادرونو ته اړتیا لري: کرهنې پوهنځی

حیواني علومو څانګه (۱) بست بیاخلې
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۶/ د وږي / ۲۶ څخه تر ۱۳۹۶/ تلي / ۶ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپلې د علمي کادر غوښتن پاڼې ډکې، د نمرو اصل ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

22 سنبله 1396

ننګرهار پوهنتون علمي کادري بستونه

ننګرهار پوهنتون۱۳۹۶ کال لپاره په لاندې برخه کې علمی کادري بست اعلان ته سپاري او د یاد بست لپاره د دوکتور/ ماسټر په کچه علمي کادرونو ته اړتیا لري:

کرنې پوهنځی
څانګه کرنیزتجارت اوکاروبار(اګربرنیس) (۴) بستونه بیا ځلي
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۶/ وږي/۲۲څخه تر ۱۳۹۶/ تلې ۵ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپلې د علمي کادر غوښتن پاڼې ډکې، د نمرو اصل ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.