دلوړو زده کړو وزارت
06 ثور 1396

کابل طبي پوهنتون علمي کادري بستونه

کابل پوهنتون ۱۳۹۶ کال لپاره په لاندې برخه کې د لومړي ځل لپاره علمی کادري بست اعلان ته سپاري او د یاد بست لپاره د دوکتور/ ماسټر په کچه علمي کادر ته اړتیا لري: ۱ – عامې روغتیا پوهنځی: اداره او عامې روغتیا څانګه (۱) بست ۲ – معالجوي طب پوهنځی: خارجي السنه څانګه (۱) بست اناتومي څانګه (۱) بست ګیډې جراحي څانګه (۱) بست ۳ – ستوماتولوژي پوهنځی: ستوماتولوژي جراحۍ څانګه (۱) بست اندوکرونیو لوژي څانګه (۱) بست ۴ – کمیونټي کالج : صحي متمم علوم (۳) بستونه فزیولوژي (۱) بست ۵ – نرسنګ پوهنځی: کیمیا څانګه (۱) بست نرسنګ مهارتونو څانګه (۱) بست قابلګي څانګه (۱) بست داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۶/ ۲ /۶څخه تر ۱۳۹۶/ ۳/ ۶ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپله د علمي کادر غوښتن پاڼه ډکه، د نمرو اصل ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

27 حمل 1396

غزنی پوهنتون علمی کادری بست

غزني پوهنتون ۱۳۹۶ کال لپاره په لاندې برخه کې د دریم ځل لپاره علمی کادري بست اعلان ته سپاري او د یاد بست لپاره د دوکتور/ ماسټر په کچه علمي کادر ته اړتیا لري
ښوونې او روزنې پوهنځی
کیمیا څانګه (۱) بست دریم ځل
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۶/ ۱ /۲۷څخه تر ۱۳۹۶/ ۲/ ۲۷ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپله د علمي کادر غوښتن پاڼه ډکه، د نمرو اصل ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري

27 حمل 1396

ننگرهار پوهنتون علمی کادری بستونه

ننګرهار پوهنتون ۱۳۹۶ کال لپاره په لاندې برخه کې د لومړي ځل لپاره علمی کادري بست اعلان ته سپاري او د یاد بست لپاره د دوکتور/ ماسټر په کچه علمي کادر ته اړتیا لري:

وترنري علومو پوهنځی: کلینیک څانګه (۱) بست لومړی ځل داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۶/ ۱ /۲۷څخه تر ۱۳۹۶/ ۲/ ۲۷ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپله د علمي کادر غوښتن پاڼه ډکه، د نمرو اصل ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

14 حمل 1396

کابل پوهنتون علمي کادري بست

کابل پوهنتون ۱۳۹۶ کال کې لومړي ځل لپاره په لاندې څانګه کې د ډاکټر یا ماسټر په کچه علمي کادر ته اړتیا لري:
اقتصاد پوهنځی
ملی اقتصاد څانګه یو بست
نوماندان کولی شي له ۱۳۹۶/۱/۱۴ تر ۱۳۹۶/۲/۱۴ نېټې پورې د علمي کادر لپاره خپل غوښتنلیکونه د نمرو له اصلي ترانسکریپ، د تابعیت تذکرې او د لوړو زده کړو وزارت له ویب پاڼې څخه د همدې خبرتیا کاپی سره یو ځای اړوند پوهنتون ته وسپاري

14 حمل 1396

کابل پوهنتون علمي کادري بست

کابل پوهنتون ۱۳۹۶ کال کې لومړي ځل لپاره په لاندې څانګه کې د ډاکټر یا ماسټر په کچه علمي کادر ته اړتیا لري:
څانګ د حقوقي زده کړو مرکز، یو بست. نوماندان کولی شي له ۱۳۹۶/۱/۱۴تر ۱۳۹۶/۲/۱۴ نېټې پورې د علمي کادر لپاره خپل غوښتنلیکونه د نمرو له اصلي ترانسکریپ، د تابعیت تذکرې او د لوړو زده کړو وزارت له ویب پاڼې څخه د همدې خبرتیا کاپی سره یو ځای اړوند پوهنتون ته وسپاري.