دلوړو زده کړو وزارت
30 کب 1395

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ انسټیټوټ (ICTI) علمی کادری بست

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په معلوماتي ټکنالوژۍ انسټیټوټ کې د ۱۳۹۶ کال لپاره د ریاضي په برخه کې یو تن علمي کادر ته اړتیا لري. ساینس څانګه
ریاضي استاد (۱) بست
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۶/ ۱ /۳څخه تر ۱۳۹۶/ ۱/ ۳۰ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپله د علمي کادر غوښتن پاڼه ډکه، د نمرو اصل ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، په یکه توت سیمه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ انسټیټوټ استادانو مدیریت ته وسپاري.

28 کب 1395

د سمنګان لوړو زده کړو موسسه بستونه

د سمنګان د لوړو زده کړو موسیسه د ښوونې او روزنې پوهنځی د دوو کادري بستونو لپاره د ماسترۍ او دوکتورا په کچه نویو علمي کادرونو ته اړتیال لري. پوهنځي: ښوونه او روزنه د تاریخ څانګه: یو بست د دویم ځل لپاره ماسټر او دوکتور د جغرافیې څانګه: یو بست د دویم ځل لپاره ماستر او دوکتور نوماندان کولی شي د خبرتیا له پیله تر ۱۳۹۶/۱/۲۰ پورې په علمي کادر کې د شاملېدو لپاره د نمرواصلي ترانسکریپ، د لوړو زده کړو وزارت څخه د همدې خبرتیا کاپي کول او د تذکرې کاپي اړوند پوهنتون ته وسپاري.

22 کب 1395

کابل پوهنتون علمي کادري بست

کابل پوهنتون ۱۳۹۶ کال لپاره په لاندې برخه کې د دوهم ځل لپاره علمی کادري بست اعلان ته سپاري او د یاد بست لپاره د دوکتور/ ماسټر په کچه علمي کادر ته اړتیا لري:

کرهنې پوهنځی
اګرانومي څانګه (۱) بست دوهم داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۵/ ۱۲ /۲۱څخه تر ۱۳۹۶/ ۱/ ۶ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپله د علمي کادر غوښتن پاڼه ډکه، د نمرو اصل ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

21 کب 1395

کابل پوهنتون علمي کادري بست

کابل پوهنتون ۱۳۹۶ کال لپاره په لاندې برخه کې د دوهم ځل لپاره علمی کادري بست اعلان ته سپاري او د یاد بست لپاره د دوکتور/ ماسټر په کچه علمي کادر ته اړتیا لري:

کرهنې پوهنځی
اګرانومي څانګه (۱) بست
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۵/ ۱۲ /۲۱څخه تر ۱۳۹۶/ ۱/ ۶ پورې ذکر شوي بست ته د نوم لیکنې په موخه خپله د علمي کادر غوښتن پاڼه ډکه، د نمرو اصل ټرانسکرپټ، د وزارت له ویب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.

17 کب 1395

کابل پوهنتون علمی کادری بستونه

‍ دکابل پوهنتون ۱۳۹۶ کال کې لومړي ځل لپاره په لاندې څانګو کې د ډاکټر یا ماسټر په کچه علمي کادرونو ته اړتیا لري: .
پالیسۍ او عامه ادارې پوهنځی
د اقتصاد، حقوقو او سیاسي علومو، عامه ادارې او عامه پالسۍ له رشتو څخه ۲بسته
داوطلبان کولی شي د ۱۳۹۵کال د کب له ۱۷ نیټې څخه د ۱۳۹۶کال وري میاشتې ۱۷ نیټې پورې ذکر شوي بستونو ته د نوم لیکنې لپاره د علمي کادر غوښتن پاڼې ډکې، د ټرانسکریپټ اصل، د لوړو زده کړو وزارت له وب پاڼې څخه د اعلان کاپي او د تابعیت تذکرې کاپي سره یو ځای، اړوند پوهنتون ته وسپاري.