وزارت تحصیلات عالی افغانستان

  • مفتش امور تحصيلي مركزي [ بست 4]
  • مفتش امور تحصيلي ولايتي [ بست 4]
  • مفتش امور تحصيلي خصوصی [ بست 4]