وزارت تحصیلات عالی افغانستان
16 سرطان 1394
گزارش از تطبیق پلان صد روز نخست وزارت تحصیلات عالی طی ماه جوزا 1394

گزارش از تطبیق پلان صد روز نخست وزارت تحصیلات عالی طی ماه جوزا 1394

وزارت تحصیلات عالی در حالیکه مرجع آمال وآرزوهای مردم کشور برای رسیدن به یک افغانستان مرفه ومتکی به خود است، اهداف، ماموریت ومسئولیت هایی را پیشرو دارد، تا از طریق تربیه کادرهای ورزیده، متخصص و وطندوست، پاسخ مناسبی را به امیدهای قاطبه ملت عزیز ارائه دارد.

اهداف عمده  وزارت عبارت اند از:

تداوم تمرکز بر بهبود کیفیت با تاکید بر ارتقای ظرفیت علمی وزارت تحصیلات عالی و نهادهای تحصیلی وابسته این وزارت از جمله ارتقای سطح علمی کادرعلمی فاقد مدرک ماستری و دوکتورا، ارتقا و به روز سازی نصاب تحصیلی به معیارهای بین المللی جهت رفع نیازهای منابع استخدام کننده، تقویت انکشاف ملی و بهبود حکومت داری.

افزایش و مدیریت دسترسی به تحصیلات عالی به خصوص برای محصلان اناث و مردم ساحات جنگ زده و محروم، حصول اطمینان از اینکه افزایش دسترسی به تحصیلات عالی به بهبود کیفیت صدمه نمی رساند.

گسترش و بهبود کیفیت زیربنا ها به شمول لابراتوارها و امکانات آموزشی نهادهای موجود به هدف پاسخگویی به افزایش تعداد محصلان، استادان، کارمندان و نیازهای انکشاف ملی.

بهبود بخشیدن اداره و رهبری تحصیلات عالی و افزایش استقلالیت مؤسساتی نهادهای تحصیلی دولتی، تا حدی که ظرفیت مؤسساتی با درنظرداشت قوانین تحصیلات عالی اجازه دهد.

ماموریت وزارت تحصیلات عالی، انکشاف و فراهم آوری دستیابی منصفانه و رقابتی به تحصیلات عالی با کیفیت مطابق به نیازهای بازارکار و بخش های مرتبط با رشته های متفاوت، تربیت و تولید دانشمندان با مهارت و شایسته و متعهد به خدمت، سهمگیری در حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تحقیقات پیشرفته وهدفمند و ارائه خدمات پژوهشی، علمی و تحصیلی موثر در جهت رفع نیازمندیهای مردم افغانستان است.

صد روز نخست، مقدمه فصل جدیدی است که رهبری وزارت طی آن تلاش خواهد ورزید تا اقدامات معین وموثری را در جهت تطبیق اهداف و مقاصد پلان های استراتیژیک تحصیلات عالی کشور انجام دهد. برای این منظور پلان صد روز نخست وزارت تحصیلات عالی ترتیب و توسط جلالتمآب پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی به مقام محترم ریاست جمهوری ارائه و مورد تائید قرارگرفت، برای این منظور گزارش کاری از تطبیق پلان متذکره مطابق اولویت های کاری ترتیب وارائه می گردد.

اصلاح نظام کانکور منحیث پروسه ملی : 

کار روی تدوین مسوده ابتدایی استراتیژی امتحان کانکور جریان داشته و ورکشاپی بتاریخ 1394/3/20 به اشتراک نماینده گان شورای ملی، هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی، روسای نهادهای تحصیلی، استادان، نمایندگان نهادهای مدنی، وزارت های ذیربط وادارات ذیدخل دایر گردید و نتایج ورکشاپ به کابینه محترم دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارائه خواهد شد. 

بهبود سیستم اداره وزارت تحصیلات عالی و مبارزه با فساد و بیروکراسی :

تعویض بعضی بست های مهم بخش پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به افراد مطمئن، صادق و کارکن.

کار روی تجدید نظر و بازنگری مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی جریان دارد. 

کار روی ساده سازی طی مراحل توزیع دیپلوم و ترانسکریپ نمرات نهایی شده است( چنانچه پروسه طی مراحل از مدت (10) روز به (2) روز کاهش یافته است).

به اساس پلان اداره محترم عالی مبارزه با ارتشا و فساد اداری کمیته کاری و پلان کاری مبارزه با فساد اداری در وزارت تحصیلات عالی ایجاد و به کار عملی آغاز نموده است.

بازرسی امور مالی و حسابی ادارات مرکزی، پوهنتون های پروان، پولی تخنیک کابل، تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، البیرونی، سید جمال الدین افغان، (26) قلم جنس و لوازم برقی پوهنتون پولی تخنیک و اسناد فراغت سال 1390 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی میوند توسط تفتیش داخلی وزارت.

جمع آوری و درج ارقام احصائیوی بخش محصلان و استادان به تفکیک ذکور، اناث، پوهنځی ها و دیپارتمنت ها از (20) پوهنتون و مؤسسه تحصیلات عالی دولتی (کابل، طبی کابل، بامیان، خوست، پکتیا، کندز، پکتیکا ، غور، پولی تخنیک کابل، تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، تخار، ننگرهار، کندهار، پروان، هلمند، بادغیس، لغمان، بغلان، جوزجان و فراه) و(25) نهاد تحصیلات عالی خصوصی (رڼا، تاج، فجرستان، فانوس، اهل بیت، هریوا، استقامت، آریانا، مریم، زمزم، مستقبل، پامیر، غالب، سید جمال الدین افغان، بست، تابش، کاتب، سپین غر( شعبه کابل و ننگرهار)، سلام( شعبه کابل و کندز)، مشعل، التقوا، غرجستان (شعبه فراه) و راه سعادت ) در دیتابیس سال 1394ریاست پلان و پالیسی.

ارزیابی وارتقای قدم (50) تن ازکارمندان مرکزی وزارت .

بهبود کیفیت تدریس در پوهنتون ها و نهادهای تحصیلی :

بازدید و ارزیابی از کیفیت تدریس (4) پوهنتون خصوصی ( کاتب، جامعه المصطفی، پیام نور، زاول و خانه نور) و پوهنتون دولتی تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی توسط کمیته ارزیابی از کیفیت تدریس ریاست تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی.

تجدید کریکولم درسی دیپارتمنت عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل.

تطبیق طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس وارزیابی خودی در تمام نهادهای تحصیلی دولتی و خصوصی جریان دارد.

ایجاد و پیشبرد (20) پروژه تحقیقی در فارم تحقیقی پوهنځی زراعت پوهنتون کابل.

ایجاد دیپارتنت BBA در بخش روزانه و شبانه پوهنتون کابل که (120) تن محصلان مصروف تحصیل اند.

تایید (2) عنوان آثار تالیفی از استادان پوهنتون های کابل و پولی تخنیک کابل جهت نشر.

چاپ و ارسال (24) جلد کتاب تحت عناوین گیاهان رگدار و خصوصیات ژئولوژیکی به پوهنځی های زراعت پوهنتون های کشور.

چاپ و ارسال دو عنوان کتاب به تعداد (50) جلد به مؤسسات تحصیلات عالی فراه و سمنگان.

آغاز برنامه ماستری در پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل.

افتتاح سیستم پایپینگ باغچه نباتی پوهنځی زراعت به همکاری دفتر تیکا( این سیستم در برگیرنده حفریک حلقه چاه عمیق،غرس(2050) نهال مثمر وغیرمثمر، ذخیره آب و سیستم قطره برای درختان ).تقرر، ترفیعات، ارتقا وتثبیت رتبه علمی استادان:

به تعداد (69) استاد مقرر و به تعداد (30) تن از استادان ترفیع نموده که تعداد (2) تن به رتبه پوهاند، (3) تن به رتبه پوهنوال، (7) تن به رتبه پوهندوی، (12) تن به رتبه پوهنمل، (6) تن به رتبه پوهنیار. 

اعزام (5) تن استادان پوهنتون پولی تخنیک کابل به برنامه دوکتورا(40) تن به ماستری و (8) تن به بورس های کوتاه مدت به خارج از کشور.

به تعداد (214) دوسیه علمی (تقرر، ترفیعات ، ارتقا و تثبیت رتبه علمی) اعضای کادرعلمی پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور توسط کمیسیون تقرر و ترفیعات علمی استادان بررسی گردیده است.

تدویر ورکشاپ آموزشی میتودولوژی و ارتقای ظرفیت استادان بتاریخ 21جوزا سال جاری برای بیشتر از (50) تن از استادان پوهنتونهای مرکز.

تسریع  انکشاف کریکولم ها توسط پوهنځی ها در پوهنتون ها و نهادهای تحصیلی:

تطبیق کریکولم های جدید تحصیلی در تمام نهادهای تحصیلی دولتی جریان دارد.

ارزیابی کریکولم و مفردات درسی پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخینک کابل.

تطبیق کریکولم جدید درسی در پوهنځی های وترنری، فارمسی و تجدید کریکولم درسی دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل.

بررسی نصاب های تحصیلی( حقوق وعلوم سیاسی، ارتباطات و ژورنالیزم، انجنیری و اقتصاد) مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی مشعل، پوهنځی های (انجینری، اقتصاد، کمپیوتر ساینس و حقوق) مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی استقلال و پوهنځی های (قابلگی عالی وتکنالوژی طبی) مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی رازی توسط کمیسیون ملی نصاب تحصیلی وزارت.

توسعه و توامیت های جدید با پوهنتون های معتبر جهان :

ترتیب و پیگیری تفاهمنامه بین وزارت تحصیلات عالی و انستیتوت اداره عامه کشور قزاقستان.

ارسال طرح تفاهم نامه همکاری علمی میان پوهنتون تخار و مؤسسه DAAD کشور جرمنی، پوهنتون کابل و پوهنتون قرغزمنس ترکی  کشور قرغزستان به وزارت محترم امور خارجه.

مطالبه طرح به منظور برقراری روابط با دانشگاه شهید باهنر کرمان ایران از پوهنتون کابل.

طی مراحل کاپی مسوده پیشنهادی پوهنتون زراعتی فیصل آباد با سکتور زراعت  افغانستان.

پیگیری تفاهم نامه همکاری میان وزارت تحصیلات عالی و  پوهنتون لمز کشور پاکستان از طریق وزارت محترم امور خارجه.

بهبود شایسته سالاری اعزام محصلان به بورسیه های خارج از کشور :

ترتیب طرزالعمل جامع برای محصلان افغان در خارج از کشور.

ثبت نام (40) تن کاندیدان بورس لیسانس کشور تاجیکستان.

ارسال اسناد ( 4) تن کاندیدان بورس ماستری کشور کوریای جنوبی، (3) تن استادان پوهنتون طبی کابل به کشورهای کوریا- میانمار و سریلانکا،(2) تن کاندید دوکتورا و(5) تن کاندید ماستری کشور سلواک،( 100) تن کاندیدان بورس ماستری  عربستان صعودی، (4) تن ماستری (CIIT) کشور پاکستان،(4) تن به بورس پژوهشی (Research) کشور جاپان،(16) تن کاندیدان بورس ماستری  کشور جاپان MEXT)) ، (1) تن کاندید بورس ماستری (CIIT) کشور پاکستان، به وزارت محترم امور خارجه.

ارسال اسناد (5) تن کاندیدان بورس لیسانس پوهنتون لاهورuoi کشور پاکستان، (18) تن کاندیدان بورس نیمه شخصی کشور هندوستان، (15) تن کاندیدان از کانکور و وزارت معارف و کوچی ها برای کشور عربستان سعودی به وزارت محترم امور خارجه.

تهیه و ترتیب جدول لست عمومی مدد معاش (1571) تن از محصلان در کشورهای مختلف و (353) تن محصلان افغان از طریق وزارت معارف به کشورهای روسیه، قزاقستان و مصر (180) تن محصلان افغان مقیم کشورهای روسیه، بنگله دیش، عربستان، چین و ارسال آن به وزارت محترم امور خارجه.

گسترش تکنالوژی معلوماتی ویدیویی در پوهنتونها و نهادهای تحصیلی:

تکمیل دیزاین وب سایت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگان.

ایجاد صفحه جدید به دیپارتمنت اگرونومی پوهنځی زراعت پوهنتون کابل.

عیار نمودن اکسس پاینت برای پوهنځی روانشناسی پوهنتون کابل.تفویض تدریجی استقلالیت مالی و اکادمیک پوهنتون ها ونهادهای تحصیلی :

پروسه استقلالیت مالی و اکادمیکی در 4 پوهنتون مرکزی ( کابل، طبی کابل، پولی تخنیک کابل و تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی) و پوهنتون های بزرگ ولایات مطابق مقرره استقلالیت مالی تفویض و در حال تطبیق است.

تحویلی مبلغ (2458483) افغانی عواید پوهنتون های مرکزی و ولایات به حساب واردات دولت.

توسعه و بهبود زیربناها و نظارت از کیفیت کار پروژه های ساختمانی در حال تطبیق :

به تعداد(2) پروژه ساختمانی (صالون طعام خوری و آشپزخانه پوهنتون جوزجان و تعمیرتدریسی تحصیلات عالی سمنگان) تکمیل و آماده بهره برداری می باشد.

آغار کار(22) پروژه ساختمانی نیمه کاره و مراقبت از کیفیت کارشان که شامل: 

تعمیر تدریسی یکصد اتاقه پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی،

تعمیر عاجل جراحی شفاخانه علی آباد، 

تعمیر الحاقیه پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل،

 تعمیر پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ،

 تعمیر الحاقیه فارمسی پوهنتون کابل، 

تعمیر پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهار، 

تعمیر لیلیه پوهنتون غزنی، 

تعمیر پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهار،

 پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهار، 

تعمیر لیلیه پوهنتون جوزجان، 

تعمیر شفاخانه دو صد بستر میوند، 

تعمیر تدریسی پوهنتون بامیان،

صالون طعام خوری و لیلیه طب کندهار،

 تعمیر تدریسی و ادیتوریم پوهنتون بدخشان، 

تعمیر نیمه کاره لیلیه نسوان پوهنتون هرات، 

تعمیر زراعت پوهنتون بغلان، 

تعمیر تدریسی شرعیات پوهنتون خوست، 

تعمیر تدریسی مؤسسه تحصیلات عالی فراه ،

تعمیرات طب، انجنیری والحاقیه پوهنتون البیرونی، 

طرح و دیزاین مرکز تداوی سرطان شفاخانه علی آباد.

مرکز گرمی وزارت تحصلات عالی

دیوار احاطه، گارد روم و چاه عمیق پوهنتون غزنی، می باشند.

به تعداد (10) پروژه نسبت عدم تمدید قرارداد، کارشان متوقف است در این مورد طی پیشنهادی جهت تمدید قراردادها به شورای محترم وزیران گسیل گردیده است که قرار ذیل اند :

تعمیر نرسنگ پوهنتون طبی کابل

تعمیر ادیتوریم پوهنتون کندهار،

صالون طعام خوری پوهنتون کندهار،

تعمیرات لیلیه- پوهنځی طب و تعمیر تدریسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا،

اعمار یک محراب مسجد شریف پوهنتون ننگرهار، 

تعمیر تدریسی پوهنتون البیرونی، 

پروژه تعمیر کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل،

ترمیمات صالون فاتحه خوانی پوهنتون پولی تخنیک کابل، 

مسجد شریف پوهنتون پکتیا،

دیوار احاطه، گارد روم، تمدید کیبل، حفر چاه عمیق و اعمار دو حلقه چاه سپتیک شفاخانه کادری خوست.

ارزیابی مالی و تخنیکی پروژه صالون طعام خوری و آشپزخانه پوهنتون لغمان که از طریق کمک های صد میلیون دالری کشور هندوستان تمویل می گردند.

طی مراحل دوسیه های تدارکاتی (ماستر پلان عینو مینه پوهنتون کندهار، تعمیر تدریسی تحصیلات عالی دایکندی).

نظارت حضوری انجنیران ریاست پلان و پالیسی از پروژه های ساختمانی پوهنتون های کنر، کاپیسا، ننگرهار، هرات، بلخ، جوزجان، سمنگان و بدخشان.

./.30) بودجه انکشافی از اول سال مالی الی 20 جوزا 1394 بمصرف رسیده است که نسبت عدم تمدید، پرداخت (11) پروژه انکشافی معطل قرارگرفت و کار در پروژه ها نیز آغاز نگردیده است. 

(./.43) بودجه عادی از اول سال مالی الی 20جوزا 1394 بمصرف رسیده است.

تدوین استراتیژی پلان دوم وزارت تحصیلات عالی :

مسوده استراتیژی پلان دوم وزارت تحصیلات عالی (1394-1398) بازنگری و تکمیل گردیده است که بعد از ورکشاپ نظرخواهی پیرامون آن با ادارات و نهادهای ذیربط الی اخیر سرطان نهایی و تطبیق خواهد گردید.

نهایی سازی پالیسی های ملی تحقیقاتی، استراتیژی جندرو منع آزار و اذیت دختران در نهادهای تحصیلی:

مسوده پالیسی های متذکره تکمیل و بزودی نهایی خواهد شد .

چالش ها:

کمبود بودجه در بخش عادی و انکشافی.

کمبود تشکیلات در استخدام استادان در نهادهای تحصیلات عالی.

پروسه برگزاری امتحانات کانکور

ضرورت تمدید قرارداد پروژه های ساختمانی که نسبت عدم پرداخت پول شان در سال 1393 کار پروژه های شان متوقف می باشد.

بطائت در تطبیق کریکولم های تجدید شده و انکشاف یافته در نهادهای تحصیلات عالی.

کیفیت پایین تدریسی و تحصیلی  پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی.

غیر متناسب بودن تشکیل ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی باشرایط موجود و تعداد روزافزون مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی.

کمبود لیلیه های دخترانه و پسرانه در نهادهای تحصیلات عالی.

راه های حل:

توجه وزارت محترم مالیه در بررسی وسط سال در مورد ازدیاد بودجه عادی و انکشافی وزارت تحصیلات عالی.

بازنگری تشکیلات نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی.

اصلاح نظام کانکور طی ورکشاپی به اشتراک نماینده گان شورای ملی،هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی، روسای نهادهای تحصیلی ، استادان ، نمایندگان نهادهای مدنی، وزارت های ذیربط وادارات ذیدخل، الی اخیر جوزا نهایی و نتایج ورکشاپ به کابینه محترم دولت جمهوری اسلامی افغانستان  ارائه خواهد شد.

تقویت دسپلین و صداقت اکادمیکی در نهادهای تحصیلات عالی.

تسریع انکشاف کریکوم ها توسط پوهنځی ها در پوهنتونها.

ازدیاد ساختمان های لیلیه های دخترانه و پسرانه.

تطبیق مقرره جدید تعدیل شده بورسیه ها.

امتحان رقابتی آنلاین درمورد شفافیت بورسیه ها.

تجید نظر برسهیمه های قانونی و محدود نمودن بورسیه های دولتی.

و تصویب پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی درمورد تمدید قرارداد پروژه های ساختمانی از طرف شورای محترم وزیران.

با احترام