وزارت تحصیلات عالی افغانستان
15 حوت 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ایجاد ای سی تی سنتر و سیستم سولر پوهنتون شیخ زاید خوست

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد ایجاد ای سی تی سنتر و سیستم سولر پوهنتون شیخ زاید خوست شامل دو لات تحت ریفرینس نمبر NPA/MOHE/96/NCB/G-1447-RB که لات اول آن (ایجاد آی سی تی سنتر( می باشد، به شرکت فروشگاه واراسته لمیتد دارنده نمبر جواز 0101-13011 آدرس شهر نو چهارراهی انصاری کابل، افغانستان را به قیمت مجموعی مبلغ(30,895,000) (سی میلیون هشت صدو نود پنج هزار) افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار کابل، افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.