وزارت تحصیلات عالی افغانستان
04 دلو 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمارساحه سیل برد لیلیه پوهنتون غزنی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمارساحه سیل برد لیلیه پوهنتون غزنی

ادامه
03 دلو 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل (پطرول A-92 و دیزل L-02-62) وگازمایع را برای نهاد های مرکز وزارت، پوهنتون کابل، پوهنتون طبی کابل، شفاخانه های علی آباد و میوند، شفاخانه امراض قلبی و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل (پطرول A-92 و دیزل L-02-62) وگازمایع را برای نهاد های مرکز وزارت، پوهنتون کابل، پوهنتون طبی کابل، شفاخانه های علی آباد و میوند، شفاخانه امراض قلبی و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی

ادامه
21 جدی 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمارتعمیر تدریسی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمارتعمیر تدریسی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار

ادامه
19 جدی 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و نصب تجهیزات تکنالوژی معلوماتی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و نصب تجهیزات تکنالوژی معلوماتی

ادامه
15 جدی 1395

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادپروژه اعمار تعمیر تدریسی چهار منزله مؤسسه تحصیلات عالی ولایت لوگر

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادپروژه اعمار تعمیر تدریسی چهار منزله مؤسسه تحصیلات عالی ولایت لوگر

ادامه