دلوړو زده کړو وزارت
30 حمل 1396

د لوړو زده کړو وزیرې پوهنوال فریدې موند د پذیرش عمومي دفتر د خدمتونو څرنګوالې او د خصوصي لوړو زده کړو موسیسو ریاست د بېلا بېلو برخو څارنه او څېړنه وکړه

پدې  څېړنه کې د کار چټکتیا، د خدمتونو د وړاندې کولو ډول او د یادو ادارو د کارکونکو چاراو  چلند په تړاو له مراجعینو سره خبرې وکړې او د هغوی نظرونه او غوښتنې یې واخېستې.

لوړو زده کړو وزیرې اړوندو مسئولانو ته لارښونه وکړه تر څو د هر داسې چلند څخه ډډه وکړي چې د خدمتونو پر وړاندې کولو کې خنډ را منځته کوي.

نوموړې زیاته کړه، په تېره کې د اسنادو بشپړېدا دوې اونۍ وخت اخېسته؛ اوس لېږ تر لېږه د مراجعینو اسناد په درېیو ورځو کې بشپړېږي او بېرته سپارل کېږي.

همدارنګه د پذیرش عمومي دفتر امر اسد الله ثایق، د هغو اسانتیاوو په اړه چې د مراجعینو لپاره د خدمتونو په وړاندې کولو کې رامنځته شوي مالومات ورکړل وویل، د دې برخې کارکونکې د نېک چلند له مخې تل د خپلو هېوادوالو په خدمت کې دي او د ډېرې ريښتینولۍ او هېواد پالنې روحې پر بنسټ په لېږه موده کې د مراجعینو کارونه بشپړوي.

د لوړو زده کړو وزیرې پوهنوال فریدې مومند وخت نا وخته د دې وزارت له کاري بهیر څخه څارنه کړې ده، ننګوونې او ستونزې له نږدې شني او څېړي یې.

د یادونې وړه ده چې د خصوصي لوړو زده کړو ریاست او د پذیرش عمومي دفتر د دې وزارت د ګڼو مراجعینو درلودونکی وي چې د مراجعینو ډېری کارونه د همدې برخې اړوند دي.