وزارت تحصیلات عالی افغانستان
29 حمل 1394

سرپرست وزارت تحصیلات عالی از جریان امتحان کانکور پوهنتون رڼا دیدن نمود

پوهنوال محمد عثمان بابری معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی از پروسه برگزاری امتحان کانکور پوهنتون رڼا دیدن نمود. در این امتحان کانکور که بیشتر از 1700 تن داوطلب در رشته های حقوق و علوم سیاسی، کمپیوتر ساینس، ژورنالیزم، اداره تجارت اشتراک داشتند، پوهنوال محمد عثمان بابری سر پرست وزارت تحصیلات عالی ضمن تاکید بر شفافیت در امتحان کانکور نهاد های تحصیلات عالی خصوصی، جهت هر چه بهتر شدن این پروسه به مسوولان پوهنتون یاد شده هدایات لازم داد. به همین سان هیأت موظف ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی از جریان امتحان کانکور مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تابش نیز بازدید نمود. در این امتحان که در حدود 1000 تن از داوطلبان در رشته های حقوق و علوم سیاسی، شرعیات، ژورنالیزم و اقتصاد شرکت داشتند، هیأت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی تابش، از اشتراک فعال و گسترده این داوطلبان در رشته های مورد نظرشان تقدیر بعمل آورده و این عمل را گامی در راستای توسعه علمی و آبادنی کشور از دیدگاه علم و دانش خواندند.