وزارت تحصیلات عالی افغانستان
04 اسد 1394

بازسازی مسجد جامع پوهنتون پولی تخنیک کابل آغاز شد

کار ترمیم اساسی و تجهیز مسجد جامع پوهنتون پولی تخنیک کابل، توسط وزیر تحصیلات عالی افتتاح شد.
پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی در مراسم افتتاح این پروژه گفت که پروژه متذکره به قیمت مجموعی بیش از هشت میلیون افغانی از بودجه وزارت تحصیلات عالی در ظرف 120 روز کاری تکمیل می گردد.
به گفته وی با تکمیل کار بازسازی مسجد مذکور استادان، محصلان لیلیه و فامیلی های مستقر در بلاک های رهایشی پوهنتون پولی تخنیک کابل مراسم دینی و مذهبی شان را به وجه احسن ادا می نمایند.
موصوف از استادان و محصلان خواست تا در حفظ و پاکی مسجد جامع پوهنتون پولی تخنیک کابل و سایر بخش های این پوهنتون کوشا باشند.
همچنان پوهنوال دوکتور فریده مومند از جریان کاری اعمار سرک منتهی به شفاخانه دو صد بستر پولیس دیدن نموده؛ جهت تسریع پروسه ی کاری آن، به مسوولان مربوطه هدایات لازم داد.
بعداً پوهندوی عزت الله عامد رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل از تلاش وزیر تحصیلات عالی در بازسازی و نوسازی تعمیر های نهاد های تحصیلات عالی یاد آوری کرده وعده هر نوع همکاری را در تطبیق برنامه های این وزارت ابراز نمود.