وزارت تحصیلات عالی افغانستان
24 سرطان 1394

محفل ختم قرآن عظیم الشان در وزارت تحصیلات عالی دایر شد

به مناسب دهه نزول قرآن عظیم الشان، محفلی ختم قرآنکریم در وزارت تحصیلات عالی دایر شد.

در این محفل پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، تعدادی از اعضای هیات رهبری این وزارت، روسا و کارمندان وزارت تحصیلات عالی، شرکت نموده بودند.

اشتراک کنندگان ضمن یاد آوری از ارزش ها و اهمیت ختم قرآن عظیم الشان در ماه مبارک رمضان، به ویژه دهه نزول قرآنکریم، برای تامین صلح و ثبات دایمی در کشور دعا نمودند.