وزارت تحصیلات عالی افغانستان
04 میزان 1396

به منظور تحکیم روابط فرهنگی میان کشور های افغانستان و انگلستان امروز محفلی در پوهنتون کابل دایر شد

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این محفل پیرامون همکاری کشور و مردم انگلستان برای مردم افغانستان یاد آوری کرده آنرا نشانه دوستی و حسن نیت آن کشور نسبت به افغانستان خواند. موصوف گفت که کمک های کشور انگلستان به ویژه دفتر بریتش کنسل در بخش تحصیلات عالی توانسته است تا این عرصه را در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده تقویت نماید. وی اظهار آرزومندی نمود تا تحکیم بیشتر روابط میان اداره بریتش کنسل و وزارت تحصیلات عالی زمینه های بیشتر همکاری آن اداره را در بخش تقویت تحصیلات عالی و معیاری سازی این سکتور فراهم سازد. همچنان کیاران گیان رئیس اجرائیه بریتش کنسل و نماینده خاص کشور انگلستان در افغانستان در رابطه به برنامه های آن اداره برای تقویت تحصیلات عالی افغانستان صحبت نموده بر تحکیم روابط فرهنگی میان دو کشور تاکید کرد. استاد حمید الله فاروقی مشاور رئیس جمهور کشور و رئیس پوهنتون کابل نیز با سپاس از همکاری های بریتش کنسل در بخش تحصیلات عالی بر ادامه روابط و همکاری های آن اداره تاکید کرد. در این محفل پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی، سفیر انگلستان مقیم کابل، نماینده خاص کشور انگلستان در افغانستان، روسای پوهنتون های مرکز، استادان و تعدادی از محصلان شرکت نموده بودند