وزارت تحصیلات عالی افغانستان
22 سنبله 1396

از کارکرد ها و فعالیت های اکادمیک خانم نانسی دوپری افغانستان شناس و موسس مرکز معلومات افغانستان طی محفلی در پوهنتون کابل تقدیر بعمل آمد

خانم نانسی دوپری که دو روز قبل دنیای فانی را وداع گفت طی 67 سال بیشتر از 100 هزار سند تاریخی و فرهنگی افغانستان را جمع آوری و آرشیف نموده است. در محفل یاد بود از خانم نانسی سرپرستان وزارت های تحصیلات عالی و اطلاعات و فرهنگ، مشاور فرهنگی رئیس جمهور، رئیس پوهنتون کابل، مهمانان خارجی، استادان و محصلان شرکت نموده بودند. در محفل نخست پیام رئیس جمهور کشور توسط اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی ریاست جمهور قرائت گردید که در آن از فعالیت های علمی و فرهنگی نانسی دوپری و خدمات وی در شناخت تاریخ افغانستان یاد آوری گردیده و از زحمات وی قدردانی گردید. داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت این خانم با شهامت و افغان دوست در 67 سال کاری اش گنجینه ای از تاریخ و آثار تمدنی افغانستان را جمع آوری کرد که خدمات شایانش در تاریخ تحصیلات عالی افغانستان جاویدانه بوده و موجب افتخار جامعه اکادمیک است. وی درگذشت خانم نانسی را ضایعه ای در خانواده تحصیلات عالی خوانده از اهالی قلم و دانشمندان خواست تا در راستای غنامند سازی فرهنگ، تاریخ و سایر افتخارات کشور تلاش نمایند. سرپرست وزارت تحصیلات عالی که ریاست کمیسیون به خاک سپاری خانم نانسی را نیز به عهده دارد اظهار داشت که مرکز منبع معلومات افغانستان که حاصل زحمات خانم نانسی است، بنام وی مسمی می گردد. پوهاند رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت نانسی تمام عمر خویش را برای افغانستان وقف نمود و در شرایط بد امنیتی سیمینار های علمی خویش را در نقاط مختلف کشور دایر می نمود. وی افزود که خانم نانسی با فعالیت های خارق العاده اش موزیم ملی افغانستان را به تمام جهان معرفی نمود و کتابی در این باره نوشت که نام این محقق در تاریخ افغانستان شناسی کشور برجسته و پررنگ خواهد بود. همچنان استاد حمید الله فاروقی رئیس پوهنتون کابل با ابراز تاسف از مرگ خانم نانسی گفت، وی عشق و علاقه خاصی به مردم افغانستان و آرزوی خدمات بیشتری به کاروان علمی و اکادمیک افغانستان داشت. موصوف اظهار کرد که پوهنتون کابل اهداف و آرزوی های این محقق را ادامه داده مرکز معلومات افغانستان را از نگاه علمی و اکادمیک غنی تر می سازد. خانم نانسی دوپری در اصل تبعه ایالات متحده امریکا بوده که از سال 1962 به این سو با شوهرش لویس دوپری در افغانستان زندگی کرده و تمام عمر خویش را صرف فعالیت های علمی و تحقیقاتی در رابطه به تاریخ و شناخت این کشور کرد. وی موسس مرکز تحقیقاتی افغانستان شناسی نیز می باشد.به گفته همکاران و نزدیکانش خانم نانسی عاشق سرزمین و مردم افغانستان بوده، شخص مهربان، پرتلاش، مسوولیت پذیر و خود باور بود و با آنکه 90 سال عمر نمود تا اخیر بدون دستیار، زندگی شخصی و فعالیت های علمی خویش را به پیش میبرده است