وزارت تحصیلات عالی افغانستان
15 اسد 1396

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی از برنامه های جدیدی در این وزارت خبر داد که بر مبنای آن کیفیت در نهاد های تحصیلات عالی ارتقا یافته و چالش های فرا راه معیاری سازی این نهاد ها مرفوع می گردد

این مطلب را داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی امروز در محفل تقدیر از ده بهترین کانکور که از سوی نهاد اجتماعی "روند عدالت برای همه" که در مرکز رسانه های حکومت برگزار شد، بیان کرد.
وی ضمن قدردانی از این اقدام نیک نهاد اجتماعی روند عدالت گفت، کانکور امسال در مقایسه با سال های گذشته شفافترین کانکور در تاریخ تحصیلات عالی محسوب می شود.
وی با اشاره به افزایش دختران در کانکور بر رشد متوازن تحصیلات عالی مطابق نیازمندی های جامعه و مارکیت کار تاکید نموده گفت:" ما بالای یک دیدگاه ده ساله کار میکنیم که چگونه علم را تولید و عرضه نماییم و اقتصاد متکی بر دانش داشته باشیم."
همچنان داکتر روشان در رابطه به برنامه ها و پلان های این وزارت معلومات داده اضافه کرد وزارت تحصیلات عالی در کنار معیاری سازی و استندرد سازی پروسه کانکور، در بخش نصاب درسی، توزیع بورسیه های تحصیلی به اساس ضرورت های کشور، ارتقای ظرفیت های علمی پوهنتون های کشور و شامل ساختن آن در درجه بندی های جهانی، بررسی و نظارت های نهاد های خصوصی، ایجاد مراکز خلاقیت در پوهنتون های مرکز جهت تشویق محصلان نیز کار می نماید.
بعداً فردین فدائی رییس نهاد اجتماعی روند عدالت برای همه، بازمحمد مبارز قهرمان رشته ورزشی مبارزات آزاد، شماری از اول نمره های کانکور و چند تن دیگر، از برنامه های وزارت تحصیلات عالی پشتیبانی نموده، همکاری شانرا در تطبیق این برنامه ها ابراز نمودند.
محفل با توزیع تقدیر نامه ها به شاملان پیشتاز کانکور و سرپرست وزارت تحصیلات عالی خاتمه یافت.