وزارت تحصیلات عالی افغانستان
13 اسد 1396

در یک حشر عمومی با اشتراک داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی، هیات رهبری پوهنتون کابل، کارمندان و محصلان این پوهنتون، ساحه پوهتنون کابل پاکسازی گردید

در این حشر، داکتر عبداللطیف روشان از مسولان و محصلان نهاد های علمی خواست که برای پاک نگهداشتن ساحات پوهنتون ها توجه داشته و در نظافت و پاکی نهاد های علمی سهم بگیرند.

لطیف روشان گفت همانطور که پوهنتون ها جای آموختن علم و دانش است، این ساحات باید پاک و منظم باشد تا جوانان  به طور راحت بتوانند به دروس خویش بپردازند.

 استاد حمیدالله فاروقی مشاور ریاست جمهوری و رییس پوهنتون کابل، این حشر را نشانه ای از فرهنگ نظافت و پاکی  خوانده گفت، چون در آینده نزدیک محصلان جدید به این پوهنتون می آیند لازم دانستیم تا به پیشواز آنان پاکاری ساحه این پوهنتون را راه اندازی کنیم.

در این حشر عمومی که تعدادی از محصلان اناث و ذکور نیز اشتراک نموده بودند،  از اینکه   در کنار مسوولان وزارت تحصیلات عالی و هیات رهبری پوهنتون کابل در پاک کاری این پوهنتون سهم گرفته اند اظهار خرسندی نمودند.

قابل ذکر است که در هفته آینده دروس پوهنتون های دولتی کشور و روند ثبت نام محصلان جدید آغاز می گردد. وزارت تحصیلات عالی اعلام نموده است که امسال حدود 62 هزار محصل جدید در پوهنتون های دولتی راه یافته اند