وزارت تحصیلات عالی افغانستان
25 سرطان 1396

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی طی ملاقاتی با رییس بریتشل کنسل از همکاری های آن اداره تشکری نموده، بر تداوم این همکاری ها تاکید کرد

سرپرست وزارت تحصیلات عالی ضمن توضیح برنامه های کاری خویش، از رییس اداره یاد شده خواست تا در عرصه ایجاد زمینه های بهتر جهت پژوهش های علمی همکاری های شان را بیشتر کنند.

آقای روشان علاوه کرد، وزارت تحصیلات عالی سعی دارد تا شماری از پوهنتون های افغانستان را در درجه بندی جهانی شامل سازد، وی تاکید کرد که کمک های اداره برتیش کنسل می تواند این پروسه را سرعت بیشتر بخشید.

موصوف گفت: « بدون شک کشور انگلستان در بخش تحصیلات عالی انکشافات زیادی دارد که استفاده از تجارب شما می تواند تاثیرات مثبتی را بالای نظام تحصیلات عالی ما داشته باشد.»

بعداً ایریک لاوری رییس برتش کنسل، تعیین داکتر عبداللطیف روشان را به حیث سرپرست وزارت تحصیلات عالی تبریک گفته، در رابطه به همکاری های قبلی   آن اداره در قسمت تحصیلات عالی افغانستان و برنامه های آینده شان معلومات ارایه کرد.

وی از پیشرفت های تحصیلات عالی افغانستان ابراز خوشی نموده، اطمینان داد که در تطبیق پروگرام های علمی وزارت تحصیلات عالی همکاری های خویش را بیشتر نماید.

رییس برتش کنسل همچنان گفت در آینده نزدیک نخستین کنفرانس جهانی تحت عنوان مدیریت منابع آب میان کشور های افغانستان و انگلستان در آن کشور دایر می گردد و قرار است در این کنفرانس سه تن از متخصصین پوهنتون های افغانستان نیز شرکت نمایند.