وزارت تحصیلات عالی افغانستان
24 سرطان 1396

داکترعبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی در دیداری که با شورای اجتماعی معلولین جوان داشت به ایجاد زمینه های بهتر تحصیلی به آنان وعده داد

دراین دیدار درحالی که قاضی نذیرمحمد حنفی نماینده مردم درپارلمان، پوهندوی امان الله  فقیری مشاور ارشد مقام وزارت تحصیلات عالی وصبری اندر مشاور مقام در امورمعلولین وورثه شهدا حضورداشتند، نخست اسدالله کاموی نماینده شورای اجتماعی معلولین جوان، به نمایندگی از محصلان نهادهای دولتی وخصوصی گفت:" اکثر محصلان معلول به علاوه معلولیت جسمی، به قشر فقیرجامعه جنگ زده افغانستان متعلق اند وتوان پرداخت فیس مکمل را ندارند.

همچنان کاموی افزود: بعضا صنوف تدریسی درطبقات بالای پوهنتون ها می باشد وبرای تعدادی از محصلانی که دارای معلولیت جسمی به خصوص ازناحیه پا دارند رفتن به صنف های شان  مشکل است.

 سپس داکترعبداللطیف روشان وزیر تحصیلات عالی گفت:"  تلاش ما براین است که شرایط بهتری تحصیلی را برای محصلان معلول فراهم سازیم."

وی افزود :« ما تلاش خواهیم کرد تا تعهد مسوولان پوهنتون های خصوصی را مبنی برحمایت از محصلان دارای معلولیت اخذ نموده وزمینه تحصیلات عالی رایگان را برای عده ای ازآنان فراهم کنیم.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی وعده سپرد تا در راستای کمک به محصلان معلول درچهارچوب قانون ومقررات وهم چنان امکانات دست داشته از هیچ نوع سعی وتلاش دریغ نورزد