وزارت تحصیلات عالی افغانستان
20 ثور 1396

وزیر تحصیلات عالی با سفیر ونمایندگان کمیسیون تحصیلات عالی پاکستان دیدار نمود

پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی با نمایندگان تحصیلات عالی پاکستان دیدار نمود. دراین ملاقات وزیر تحصیلات عالی روی همکاری های آن کشور، در زمینه روابط علمی دوکشور صحبت نموده خواهان همکاری های بیشتر پاکستان در عرصه های تحقیقات علمی، ارتقای تخنیکی کارمندان وکارهای عملی محصلین پوهنتونها، بحث وگفتگو نموند. نمایندگان کمیسیون تحصیلات عالی پاکستان نیز در تمام این زمینه وعده همکاری دادند.

نمایندگان تحصیلات عالی پاکستان، در مورد سه هزار بورسیه که ازجانب پاکستان در ابتدایی سال 2017 میلادی، به وزارت تحصیلات عالی کشور وعده شده بود گفتند: قرار است این سه هزار بورسیه که در مقاطع لیسانس، ماستر ودوکتورا می باشد، الی مدت پنج سال تکمیل گردد.

وزیر تحصیلات عالی در این مورد افزود که مقاطع ماستر ودوکتورا برای استادان پوهنتونهای افغانستان در نظر گرفته شده است. در مورد اعزام دواطلبان بورسیه ها  هر دو جانب توافق کردند که تعداد شش صد تن را همه ساله برای فراگیری تحصیلات عالی به پاکستان اعزام گردد.

نمایندگان تحصیلات عالی گزارش دیدار های شان را از پوهنتون های چهارگانه کابل، به پوهنوال دوکتور فریده مومند ارایه نموده وتعهد کردند که در زمینه نیازمندی های اساسی این پوهنتون ها  همکاری می نمایند.

این تعهدات اسلام آباد در عرصه روابط علمی میان افغانستان وپاکستان از شروع سال 2017 میلادی، به این طرف آغاز گردیده است. این کشور تمایل دارد که در زمینه های گوناگون علمی وتحقیقاتی با تحصیلات عالی افغانستان همکاری نماید.