وزارت تحصیلات عالی افغانستان
19 ثور 1396

وزیر تحصیلات عالی کشور اسناد فراغت 306 تن از محصلان پوهنتون طبی کابل را طی محفلی توزیع نمود.

در محفلی که به این مناسبت در تالار کنفرانس های پوهنتون طبی کال برگزار گردید؛ پوهنوال دوکتور فریده مومند ضمن تبریکی به جوانان فارغ شده، استادان و خانواده های شان، بر رعایت اصول و اخلاق طبابت تاکید نموده فارغان را به فراگیری بیشتر علم و دانش تشویق کرد.

موصوف اضافه کرد شما امروز از یک مرحله معین تحصیل اسناد فراغت را بدستآورده که دروازه های علم و دانش به روی شما باز بوده و و شما می توانید با راه یابی به برنامه های ماستری و دوکتورا به درجات بالاتر علمی نایل شوید.

وزیر تحصیلات عالی از استادان پوهنتون ها خواست تا از کتاب های جدید علمی و تحقیقی در جریان تدریس شان استفاده نموده تا باشد روزی نهاد های اکادمیک کشور به مراکز تولید علم و دانش مبدل گردند. 

بعداً پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل صحبت نموده فارغان را نیروی قوی جامعه خوانده گفت که سهم شما در جامعه خیلی زیاد بوده و مردم به شما نیاز دارند.

وی از توجه وزارت تحصیلات عالی و کشور ها و سازمان های جهانی در قسمت حل مشکلات و نیازمندی های این پوهنتون سپاسگذاری کرده ابراز امیدواری نموده که این پوهنتون بتواند عرضه خدمات بهتر را نسبت به گذشته ارائه نماید.

همچنان دوکتور احمد جان نعیم معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه روی زمینه های کار یابی به فارغ التحصیلان طب صحبت نموده خاطرنشان ساخت که وزارت صحت عامه با برنامه های مشخص و ایجاد مراکز جدید به دوکتوران جوان در سراسر کشور نیاز دارد.

محفل با توزیع تحسین نامه ها به فارغان ممتاز و اسناد فراغت توسط وزیر تحصیلات عالی و رئیس پوهنتون طبی کابل خاتمه یافت.

قابل ذکر است از جلمه 306 تن فارغ 87 تن از پوهنځی ستوماتولوژی، ۸۵ تن نرسنگ، 62 تن متمم طبی  و 72 تن از پوهنځی صحت عامه این پوهنتون فارغ شدند