وزارت تحصیلات عالی افغانستان
19 ثور 1396

کنفرانس ملی انرژی برق افغانستان و هفته انرژی پایدار امروز با شرکت دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جموری اسلامی افغانستان و وزرای تحصیلات عالی و انرژی و آب در پوهنتون پولی تخنیک کابل افتتاح شد

در این کنفرانس که شهزاده مصطفی ظاهر رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست، قدرت الله دلاوری رئیس عمومی دافغانستان برشنا شرکت، معین وزارت شهر سازی، تعدادی از وکلای شورای ملی، استادان و محصلان پوهنتون پولی تخنیک شرکت نموده بودند. نخست پوهنوال محمد سعید کاکر رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل ضمن خوش آمدید گویی اشتراک کنندگان، تدویر این کنفرانس را در راستای تامین انرژی پایدار در کشور موثر تلقی نموده آنرا گام مثبت به سوی ترقی و تعالی کشور خواند

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان انرژی پایدار را یکی از معیار های رفاه جامعه خوانده گفت هر گامی که در جهت تامین انرژی برداشته می شود چرخ اقتصادی را سرعت بخشیده، قدرت ملی را افزایش میدهد و همچنان زمینه های همکاری های بیشتر را در سطح ملی و بین المللی و استفاده موثر از فرصت ها را فراهم می سازد.

وی گفت که جهان بدون انرژی جهان خاموش و تاریک بوده و انرژی پس از امنیت جز اولویت ملی شناخته شده است.
داکتر عبدالله عبدالله با قدردانی از دستاورد های وزارت انرژی و آب طی دو
سال گذشته اظهار داشت که استفاده موثر از منابع داخلی برای تولید انرژی نه تنها ما را از نیاز به انرژی خود کفا می سازد بلکه امکانات صادر نموده انرژی را به خارج نیز مساعد می سازد.

همچنان پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی روی نقش انرژی در پیشرفت و ترقی کشور صحبت نموده گفت که وزارت تحصیلات عالی با تمام امکانات خویش در جهت تربیه کادر های مسلکی و متخصص دربخش انرژی پایدار، تحقیقات علمی، تبادل تجارب و طرح و پالیسی و سایر همکاری ها با ارگانهای ذیربط آماده بوده و در این راستا کار های را نیز انجام داده است.

وی از ایجاد دو دیپارتمنت در چوکات پوهنتون پولی تخنیک بنام های دیپارتمنت انرژی قابل تجدید و موثریت انرژی در تعمیرات که قرار است در آینده نزدیک ایجاد گردد نیز یاد آوری نمود.

هکذا دیپلوم انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب تدویر کنفرانس انرژی پایدار را بزرگترین رویداد در بخش تامین انرژی در کشور خوانده روی دستاورد ها و چالش های موجود در تامین انرژی با استفاده از منابع آبی، باد و خورشید در کشور صحبت نمود.

وی با ارائه دیدگاه و راهکار وزارت انرژی و آب بر تامین انرژی در داخل کشور و رهایی از وابستگی به کشور های بیرونی در زمینه تاکید کرد.

شهزاده مصطفی ظاهر رئیس اداره حفاظت از محیط زیست ، قدرت الله دلاوری رئیس دافغانستان برشنا شرکت و معین وزارت شهر سازی و مسکن نیز از جمله سخنرانانی بودند که روی نیاز افغانستان به انرژی پایدار و کار ها و فعالیت های در این زمینه صحبت نمودند.

در اخیر تفاهمنامه های همکاری میان وزارت تحصیلات عالی و انرژی و آب، شهر سازی و مسکن، و اداره ملی حفاظت از محیط زیست و همچنان توزیع لوح تقدیر به وزیر تحصیلات عالی، رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست، معین شهرسازی و مسکن و همچنان رئیس پولی تخنیک کابل و همچنان دیدار از نمایشگاه انرژی پایدار خاتمه یافت.

قرار است طی دو روز کنفرانس روی چالش ها و راهکاری های موجود در زمینه تامین انرژی پایدار بحث به عمل آمده و راه های مناسب تامین انرژی پایدار در کشور جستجو گردد