وزارت تحصیلات عالی افغانستان
30 حمل 1396

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی طی سفری به ولایت باغیس ضمن دیدار از جریان امتحان کانکور حوزه بادغیس، اعمار سه تعمیر را در موسسه تحصیلات عالی آن ولایت مورد بررسی قرار داد

 دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی در این سفر در راس یک هیات متشکل از نمایندگان وزارت شهر سازی و مسکن، اداره ارگان های محلی و  اداره اراضی افغانستان که جهت اعمار زیربنا های تدریسی و اداری موسسه تحصیلات عالی ولایت بادغیس به آن ولایت سفر کرد،  نخست با والی باغیس دیدار نموده روی همکاری های آنان  در جهت رشد و تقویت تحصیلات عالی در ولایت بادغیس صحبت نمودند.

بالمقابل والی بادغیس روی برنامه های آن ولایت برای تقویت و رشد تحصیلات عالی در بادغیس معلومات داده  وعده هر گونه همکاری را با وزارت تحصیلات عالی ابراز کرد.

دوکتور مهجور همچنان از نحوه برگزاری امتحان کانکور در آن ولایت دیدن نموده به شاملان امتحان اطمینان داد که شفافیت کامل در پروسه امتحان تامین گردیده و تدابیر لازم در زمینه اتخاذ شده است. وی همچنان از استادان ممتحن کانکور که در شفافیت امتحان تلاش نموده اند، قدردانی بعمل آورد.

وی همچنان با هیات رهبری، استادان و تعدادی از محصلان موسسه تحصیلات عالی بادغیس دیدن کرده ضمن استماع گزارش کاری و مشکلات آنان روی بهبود کیفیت تحصیل در آن موسسه تاکید کرد.

معین تحصیلات عالی بعدا در حالیکه والی بادغیس و اعضای هیات نیز با وی همراه بود از ساحات اعمار تعمیر های متذکره دیدن نموده آنرا از نگاه موقعیت، انجنیری ساختمانی و سایر امکانات مورد بررسی قرار داد.

قرار است این بررسی در جلسه هیات به روز شنبه نهایی گردیده و تصمیم لازم در زمینه اتخاذ گردد.

قابل ذکر است که مصارف اعمار تعمیر لیلیه و اداری از سوی بانک جهانی و تعمیر تدریسی از طرف کشور هندوستان تمویل می گردد.