وزارت تحصیلات عالی افغانستان
28 حوت 1395

سومین دور امتحان کانکور حوزه کابل در چهار پوهنتون مرکزی کابل برگزار گردید.

دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی در حالیکه، هیات رهبری پوهنتون کابل و رئیس عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی نیز حضور داشتند، ضمن اطمینان از شفافیت و جدیت در پروسه کانکور، گفت در این دور 12هزارو 707 تن به شمول6هزارو 8 صدو 10 تن دختر شرکت نموده اند. همچنان استاد حمید الله فاروقی مشارو مقام ریاست جمهوری و رئیس پوهنتون کابل گفت که امسال به اساس فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی، هیچ گونه تبدیلی از یک نهاد تحصیلی به نهاد دیگر، رشته و یا ولایت وجود ندارد. بناً شاملان آزمون کانکور با دقت کامل و بادرنظر داشت آمادگی های شان و امکانات بود و باش؛ رشته و ولایت شان را انتخاب نمایند. هکذا پوهنیار احمد جاوید رسولی رئیس عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی در مورد کود رشته، ثبت معلومات بایومتریک و سایر موضوعات پروسه کانکور به داوطلبان معلومات داده گفت تمام داوطلبان کانکور به اساس کود رشته هایکه از سوی وزارت تحصیلات عالی در اختیار شان قرار داده شده است رشته های مورد علاقه شان را به صورت دقیق انتخاب نموده تا در آینده با کدام مشکل روبرو نگردند . موصوف اضافه کرد که شماری از کورس های آموزشی کود رشته های سال های قبلی را به دسترس داوطلبان قرار داده اند که نزد این وزارت مدار اعتبار نمی باشد. به گفته رئیس عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی دور چهارم آزمون کانکور حوزه کابل فردا جمعه 27 حوت اخذ می گردد. قابل ذکر است که به اساس هدایت مقام وزارت تحصیلات عالی، معینان علمی و امور محصلان این وزارت نیز از جریان امتحانات کانکور در پوهنتون های طبی کابل، پولی تخنیک کابل و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی نظارت به عمل آوردند. قرار است این امتحانات تا ماه سرطان سال 13966 ادامه یافته و در اوایل ماه اسد نتایج آن اعلان شده و دروس محصلان جدیدالشمول در 15 اسد آغاز خواهد شد.