وزارت تحصیلات عالی افغانستان
19 حوت 1395

نخستین دور امتحانات سراسری کانکور سال 1395 بر1396 کشور از ولایت کابل آغاز گردید.

پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی در کنفرانس مطبوعاتی قبل از آغاز امتحانات گفت، با وجودیکه امتحان سال گذشته با شفافیت کامل اخذ گردید، ولی در جریان امتحان یک سلسله آسیب پذیری ها موجود بود که با تجارب سال قبل توانستیم سیستم بایومتریک را در پروسه کانکور تطبیق و امکانات حد اقل تقلب و جعل را که متصور بود مسدود نماییم. موصوف اضافه کرد همچنان با تغییر فصل کانکور قادر شدیم تا از یک سو نصاب درسی مکاتب سرد سیر کشور تکمیل گردد و از جانب دیگر سیستم تحصیلی با سیستم های درسی کشور های خارجی هماهنگ شود. وزیر تحصیلات عالی گفت، امسال به شمول انستیتوت صحی پوهاند غضنفر 62 هزارو 562 تن در نهاد های تحصیلات عالی دولتی جذب خواهند شد به گفته وی امتحانات شمول به موسسات نیمه عالی که مربوط وزارت متحرم معارف می گردد امسال از جانب خود آن وزارت اخذ خواهد شد. همچنان پوهنوال مومند علاوه کرد بعد از اعلان نتایج کانکور در تفاهم با اتحادیه نهاد های تحصیلات عالی خصوصی جذب یکتعدا د دیگر با شرایط مختلف رایگان و یا با تخفیف های معین درنظر گرفته خواهد شد. وی از تمام داوطلبان کانکور خواست تا مطابق به آمادگی ها و شرایط بود و باش شان رشته های مورد نظر خویش را انتخاب نمایند چون تبدیلی قطعاً وجود ندارد. به گفته مسوولان در مجموع 43 هزار تن در ولایت کابل ثبت نام نموده اند که در چهار دور امتحان شان اخذ خواهد شد.دور نخست این امتحان که از ولایت کابل آغاز شد به شمول 2612 تن دختر 8763 تن اشتراک داشتند. همچنان جاوید رسولی رئیس عمومی امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی در مورد پروسه اخذ کانکور معلومات داده گفت در سال های گذشته در بخش نقل الکترونیکی با مشکل مواجه بودیم که با ریفورم جدید توانستیم از طریق چاپ کتابچه های سوالات جداگانه جلو آن را بگیریم . وی گفت مشکل جدی دیگری که با آن مواجه بودیم، شماری از افراد با استفاده از جعل اسناد فراغت و تذکره به جای افراد دیگر در بدل پول و یا به اساس شناخت وارد امتحان می شدند که با تدابیر معین در سال گذشته حدود یک هزار تن دستگیر و به ارگان های امنیتی و قضایی معرفی شدند. به گفته رئیس امتحانات کانکور با تطبیق سیستم بایومتریک جلو چنین موارد بصورت کامل گرفته شده است. قابل ذکر است، به اساس تقویم از قبل تعیین شده امتحان سایر ولایت کشور یکی پی دیگر گرفته خواهد شد. قرار است این امتحانات تا ماه سرطان سال 1396 ادامه یافته و در اوایل ماه اسد نتایج آن اعلان شده و دروس محصلان جدیدالشمول در 15 اسد آغاز خواهد شد.