وزارت تحصیلات عالی افغانستان
27 دلو 1395

برای اولین بار 24 تن دختر در مقطع ماستری از رشته شریعت و قانون پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل فارغ شدند.

در محفل فراغت این محصلان، پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی ضمن تبریکی به فارغان یاد شده فراغت آنان را یک دست آورد در ارتقای ظرفیت زنان و دختران کشور خواند. وی اضافه کرد به منظور بهتر و بیشتر شدن نقش زنان در وزارت تحصیلات عالی در شماری از پوهنتون های کشور به زنان ورزیده فرصت داده شده است که در پست های مختلف از جمله روسای پوهنتون ها، معاونین علمی، اداری، روسای پوهنځی ها و سایر پست های کلیدی این وزارت ایفای وظیفه نمایند. پوهنوال مومند علاوه کرد در بخش بورسیه ها نیز به دختران فیصدی معین اختصاص داده شده است و به همین گونه سال گذشته در کانکور برای دختران سیت های مشخصی در نظر گرفته شده بود که این برنامه امسال نیز تطبیق خواهد شد. وی از برنامه ماستری جندر در پوهنتون کابل که یک تعداد خانم ها در آن مصروف تحصیل اند نیز یاد آوری نمود. وزیر تحصیلات عالی در خطاب به فارغان یاد شده گفت، آنچه را که شما آموختید بالاتر از همه این موضوعات است شما علم دین و شریعت را فراگرفتید که در جامعه ما علما و اساتید جایگاه خاص خویش را دارا می باشند. وی گفت، با دانشی که شما در این مدت فراگرفتید می توانید خانم های دیگر را نیز متوجه حقوق حقه شان در جامعه ساخته و مسوولیت های دینی، میهنی و انسانی تانرا ادا کنید. بعداً پوهنمل داکتر فضل رحیم بصیرت رئیس پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل از توجه وزارت تحصیلات عالی در بخش ایجاد زمینه های کاری و تحصیلی برای زنان قدردانی نموده گفت در پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل دو برنامه ماستری در رشته های حقوق و شریعت و تفسیر و حدیث وجود دارد. به گفته وی از جمله سه صنف ماستری در این پوهنځی، دو صنف مربوط به دختران و یک صنف دیگر آن به پسران اختصاص داده شده است. همچنان استاد ایاز نیازی نیز طی سخنانی از توجه وزیر تحصیلات عالی به خاطر ارتقای ظرفیت قشر اناث تشکری نمود. وی فارغان یادشده را ستاره های دین و شریعت خوانده آنان را به ادامه تحصیل شان در مقطع دوکتورا استفاده موثر از دانش شان تشویق نمود. محفل با توزیع دیپلوم های ماستری به فارغان خاتمه یافت.