وزارت تحصیلات عالی افغانستان
25 دلو 1395

پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی طی یک سفر رسمی به جمهوری اسلامی پاکستان ضمن شرکت در مراسم فراغت 600 تن محصلان افغان، یک تفاهمنامه همکاری های اکادمیک میان دو کشور را با مقامات آن کشور امضا نمود.

در محفل فراغت محصلان یاد شده به شمول وزیر تحصیلات عالی کشور پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی، محمد عمر زاخیلوال سفیر افغانستان مقیم پاکستان،‌ ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان،‌ سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان،‌ داکتر مختار احمد رئیس کمیسیون تحصیلات عالی پاکستان و جمعی از محصلان افغانی و پاکستانی اشتراک نموده بودند. پوهنوال دوکتور فریده مومند طی سخنرانی شان در این مراسم فراغت 600 تن از محصلان افغان را از پوهنتون های کشور پاکستان به مقامات هر دو کشور تبریک گفته اظهار داشت که این جوانان شامل برنامه 3000 بورسیه تحصیلی است که رئیس جمهور پاکستان در سال 2009 به افغانستان مساعدت نمود بود. وی گفت این اقدام دوستانه جمهوری اسلامی پاکستان باعث شد که برای بیش از 2900 تن جوانان افغان زمینه مساعد گردد تا در رشته های مختلف در پوهنتون های پاکستان در مقاطع مختلف لیسانس، ماستر و دوکتورا تحصیل نمایند. پوهنوال مومند از محصلان فارغ شده خواست آنچه را در جریان تحصیل شان فراگرفته اند در خدمت مردم و وطن شان قرار دهند. وزیر تحصیلات عالی از محصلان افغان که مصروف تحصیل در کشور پاکستان می باشند نیز خواست تا برای کسب علم و دانش تلاش بیشتر نمایند. موصوف خطاب به این جوانان گفت که مردم ما به شما جوانان تحصیل کرده نیاز دارند و از شما انتظاراتی دارند که باید انجام دهید. وزیر تحصیلات عالی ضمن قدردانی از مقامات کشور پاکستان اظهار امیدواری کرد که روابط اکادمیک میان محصلان و استادان پوهنتون های هر دو کشور دوست، گسترش یابد و زمینه های تبادل تجارب و تحقیقات علمی بیشتر مساعد گردد. وی تطبیق این موارد را فرصت خوبی برای رشد تحصیلات عالی و شناخت بیشتر و نزدیکی میان مردمان دو کشور خواند. در جریان این سفر در یک اقدام دیگر پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی یک تفاهمنامه را با داکتر مختار احمد رئیس کمیسیون تحصیلات عالی جمهوری اسلامی پاکستان امضا نمود که بر اساس مواد این تفاهمنامه کشور پاکستان متعهد گردید تا پوهنتون های افغانستان را در بخش های آموزش لابرانت ها، تبادل تجارب و تحقیقات علمی و همچنان آموزش کادر های علمی همکاری نماید. همچنان وزیر تحصیلات عالی از مقامات کشور پاکستان خواست تا پروسه معرفی و تکمیل اسناد کاندیدان بورسیه های تحصیلی به کشور پاکستان تنها باید از طریق وزارت تحصیلات عالی صورت گیرد تا نه تنها این پروسه از مجرای قانونی آن عملی گردد بلکه از هر نوع مداخله در معرفی کاندیدان جلوگیری شده و زمینه برای جوانان با استعداد و مستحق مساعد گردد. بالمقابل جانب مقامات کشور پاکستان وعده دادند تا موضوع را با سفارت شان در کابل مطرح نموده و در حل آن اقدام نمایند. وزیر تحصیلات عالی همچنان از بخش های پوهنتون بین المللی اسلامی اسلام آباد که تعدادی از افغانها نیز مصروف تحصیلی در این پوهنتون می باشند نیز دیدار کرد.